Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan, 2014

Resultat för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan, under hela 2014


plant

Elevhälsa, Fristående skola, Inflytande, Kränkande behandling, Särskilt stöd, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan, 2014

2014-12-17

Statistikrapport: Skolenkäten

-

2014:3228

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Grundsärskola

-


Relaterat material

Mer statistik