Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5 och årskurs 9 samt år 2 i gymnasieskolan HT 2016

Resultat från Skolenkäten till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2. Enkäten gjordes höstterminen 2016.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Elevhälsa, Inflytande, Kränkande behandling, Lagar och regler, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5 och årskurs 9 samt år 2 i gymnasieskolan HT 2016

2017-01-17

Statistikrapport: Skolenkäten

-

-

-

Grundskolan, Gymnasieskolan

-