Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan HT 2016

Resultat från Skolenkäten till pedagogisk personal i grundskolan och gymnasieskolan. Enkäten gjordes höstterminen 2016.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Elevhälsa, Inflytande, Kränkande behandling, Lagar och regler, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan HT 2016

2017-01-17

Statistikrapport: Skolenkäten

-

-

-

Grundskolan, Gymnasieskolan

-