Skolenkäten 2015-2016 - resultat från elever i årskurs nio

Under 2015 och 2016 har Skolenkäten genomförts på Sveriges samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor. I tvåårs-analysen av Skolenkäten fokuserar vi på frågan om likvärdig utbildning. Var man än bor ska utbildningen ha en hög kvalitet. Med hög kvalitet inbegriper vi två viktiga förutsättningarna för en god utbildning, nämligen att eleverna har studiero och att de känner sig trygga i skolan. I analysen tar vi inledningsvis upp samtliga fjorton frågeområden i Skolenkäten, men övergår sedan till att se närmare på fyra av områdena – Trygghet, Studiero, Skolornas arbete för att förhindra kränkningar samt Ordningsregler.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Elevhälsa, Inflytande, Kränkande behandling, Lagar och regler, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Skolenkäten 2015-2016 - resultat från elever i årskurs nio

2017-02-28

Statistikrapport:

Skolenkäten

Statistikrapport:
Skolenkäten

-

-

-

Grundskolan

-


Relaterat material