Skolenkäten 2015 och 2016 totalrapport för samtlig pedagogisk personal i grundoch gymnasieskolan - resultatredovisning för pedagogisk personal

Resultat från Skolenkäten till pedagogisk personal i grundskolan och gymnasieskolan. Enkäten gjordes under 2015 och 2016.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Inflytande, Kränkande behandling, Lagar och regler, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Skolenkäten 2015 och 2016 totalrapport för samtlig pedagogisk personal i grundoch gymnasieskolan - resultatredovisning för pedagogisk personal

2017-02-28

Statistikrapport: Skolenkäten

-

-

-

Grundskolan, Gymnasieskolan

-


Relaterat material