Trygghet - fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och statistikrapporter om enskilda skolor gör Skolinspektionen fördjupade analyser inom vissa områden. I denna PM tittar vi närmare på elevernas trygghet. Vi hoppas att analysen kan bidra till fördjupad kunskap om situationen i skolan.


plant

Kränkande behandling, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Trygghet - fördjupad analys av Skolenkäten

2015-06-30

Statistikrapport: Skolenkäten

-

2015:2159

Grundskolan, Gymnasieskolan

-


Relaterat material

Mer statistik