Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17

Antalet ansökningar om att starta eller utöka fristående skola är det lägsta på tio år. Ansökningarna gäller oftast att man vill starta en ny grundskola eller utöka en gymnasieskola i större städer. Det visar statistiken över ansökningar inför läsåret 2016/17.


plant

Fristående skola, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17

2015-03-12

Statistikrapport: Tillstånd fristående skolor

-

2015:1920

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-