Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2020/21

Alla som vill starta eller utöka en fristående skola måste ansöka om det hos Skolinspektionen. Här hittar du statistik över ansökningarna inför läsåret 2020/21. Totalt har Skolinspektionen mottagit 212 ansökningar, vilket är en minskning med 33 procent jämfört med föregående läsår.


plant

Fristående skola, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2020/21

2019-03-20

Statistikrapport:

Tillstånd fristående skolor

Statistikrapport:
Tillstånd fristående skolor

Svenska

-

2019:1274

Grundskolan, Gymnasieskolan

-


Relaterat material

Mer statistik