Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola läsåret 2017/18

I denna rapport finns statistik över hur många fristående skolor som får starta respektive utöka sin verksamhet läsåret 2017/18, vilka skolformer tillstånden gäller, vilken typ av kommuner skolorna ligger i och vilka som driver dem.


plant

Fristående skola

Detaljer om publikation

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola läsåret 2017/18

2016-11-08

Statistikrapport: Tillstånd fristående skolor

-

2016:8591

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-


Relaterat material

Mer statistik