Etableringskontroll 2016

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om Skolinspektionen godkänner ansökan görs även en etableringskontroll innan utbildningen får starta. Här finns statistik över etableringskontrollen inför skolstarten höstterminen 2016.


plant

Fristående skola

Detaljer om publikation

Etableringskontroll 2016

2016-11-18

Statistikrapport: Tillstånd fristående skolor

-

2016:8931

Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-


Relaterat material

Mer statistik