Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2015/16

Skolinspektionen genomför en förstagångstillsyn under det första verksamhetsåret för de fristående skolenheter som startat varje läsår. Syftet är att kontrollera att huvudmannen och skolan arbetar utifrån de planer som tillståndet bygger på. Här finns statistik över förstagångstillsynen av de skolenheter som startade sin verksamhet under höstterminen 2015.


plant

Elevhälsa, Fristående skola

Detaljer om publikation

Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2015/16

2016-11-18

Statistikrapport:

Tillstånd fristående skolor

Statistikrapport:
Regelbunden tillsyn

-

2016:8930

Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-


Relaterat material

Mer statistik