Tematisk analys: Undervisning i NO-ämnen

I denna tematiska analys visar Skolinspektionen på utmaningar och möjligheter till utveckling av undervisningen i de naturorienterande ämnena . Det handlar om hur undervisningen kan göra eleverna delaktiga och visa att kunskaperna är relevanta för dem, att synliggöra det naturvetenskapliga innehållet, att introducera eleverna till naturvetenskapliga processer och ge dem tillgång till det naturvetenskapliga språket. Analysen bygger på iakttagelser från våra tidigare granskningar, men tar också stöd i senare forskning och i de internationella kunskapsmätningarna.


plant

Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Tematisk analys: Undervisning i NO-ämnen

2017-05-17

Analys

Granskningsrapport:
Fördjupat tema i tillsyn

-

-

2017:3789

Grundskolan, Gymnasieskolan

-