Tematisk analys över rätten till stöd

Skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan. Det visar en tematisk analys av Skolinspektionens statistik för första halvåret 2016.


plant

Elevhälsa, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Tematisk analys över rätten till stöd

2016-08-26

Analys

Statistikrapport:
Anmälningar
Statistikrapport:
Regelbunden tillsyn

-

2016:5836

Grundskolan, Gymnasieskolan

-