Utmaningar i undervisningen

Många elever vill ha och behöver mer utmaningar i undervisningen. I arbetet med att granska skolorna ser Skolinspektionen exempel på elever som skulle kunna nå längre i sitt lärande. De fungerar ofta väl i skolan, men de behöver mer utmaningar för att inte gå miste om den utveckling och lärande de har rätt till. Det visar en tematisk analys från Skolinspektionen.


plant

Inflytande, Kvalitetsarbete

Detaljer om publikation

Utmaningar i undervisningen

2016-08-30

Analys

-

2016:6874

Grundskolan, Gymnasieskolan

-