Tillståndsärenden

Tillstånd från 2009 eller senare

Om du söker information om fristående skolor som sökte tillstånd 2009 eller senare kan du söka efter ärendena i vårt diarium.
Diariet

Äldre tillstånd

Om du söker information om fristående skolor som sökte tillstånd innan 2009 kan du mejla till oss:
tillstand@skolinspektionen.se