Kategori:

Brev till ledarsidan: Alla elever har rätt att känna sig trygga

Frågan har stort intresse. Vad får en lärare göra för att upprätthålla ordning och reda i skolan? Rättsläget är osäkert, skriver Caroline Dyrefors...

”En tjej vände alla mot mig”

Rebecca är en elev vars anmälan BEO har utrett och fattat beslut om. Hon var utsatt för omfattande kränkande behandling på hennes gamla skola,...

Nolltolerans mot kränkningar

Enligt skollagen råder det nolltolerans mot kränkningar i skolan.

BEO i Aktuellt om studiero och kränkningar

SVT:s Aktuellt uppmärksammade BEO:s uppdrag att värna alla elevers rätt ha en trygg skolgång.

Kommunala huvudmäns arbete för att motverka pedagogisk segregation

Skolinspektionen genomför nu en granskning av huvudmäns arbete för att motverka pedagogisk segregation. Huvudfokus ligger på hur huvudmännen styr...

”Kritiken mot BEO är osaklig”

Replik på Lisa Magnussons ledartext ”Myndighetens daltande är ett svek mot barnen” (9/8). Barn- och elevombudets uppdrag är att ta tillvara barn oc...

Lärarbrist inför höstterminen – vad kan skolorna göra?

Ett tillräckligt stöd till obehöriga lärare är nödvändigt för att elever ska få en sammanhållen undervisning trots den rådande lärarbristen. 2017...

BEO tillbakavisar påstådd anmälningshysteri

Kritiker menar att Barn- och elevombudet (BEO) bidrar till att fler elever anmäler lärare och annan skolpersonal. Nu svarar Caroline Dyrefors Grufm...

Rektors arbete för att främja goda studieresultat för alla elever inom skolor

Skolinspektionen genomför nu en granskning av rektors ledningsarbete, för att alla elever ska ges möjlighet att nå goda studieresultat i ämnena...

Angående överklagan till Högsta domstolen av fallet i Lidköping

Klargörande av BEO i samband med överklagandet till Högsta domstolen av ärendet i Lidköping, där en elev fysiskt avlägsnades från en soffa i...

Rekryteringsträff

Har du arbetat som registrator och är intresserad av nya möjligheter? Onsdagen den 14 augusti, 2019, kl 15.00–17.00 är du välkommen till en...

Ändringar i läroplanerna för ökad trygghet och studiero i skolan

Ändringarna i läroplanerna tydliggör rektorns särskilda ansvar för att allaelever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero....

Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs

Ändringen innebär att förordningen om försöksverksamhet med fjärrundervisning ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2020. Tidigare gälld...

BEO i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan var BEO Caroline Dyrefors Grufman på plats i Visby och medverkade i flera spännande och välbesökta seminarier. Vi sände dem äv...

Skolinspektionen stänger Primus skolan i Göteborg

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Primus skolan i Göteborg på grund av att huvudmannen inte har ändamålsenliga lokaler....

Skolinspektionen stänger Elma School i Stockholm

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Elma School AB i Stockholm på grund av brister i insikt och lämplighet. Huvudmannen fö...

Helén Ängmo intervjuas i Ifous

Ifous har intervjuat vår generaldirektör Helén Ängmo om vår senaste rapport om vetenskaplig grund. Ett av huvudproblemen som rapporten pekar ut är...

Vi har fått ett beslut om att skicka in kopior på nationella prov trots att våra elever inte skrivit några prov eller väldigt få prov, vad gör vi?

Skolinspektionen skickar innan sommaren ut beslut om att skolenheter ska inkomma med kopior på elevlösningar från de nationella proven. Utskicken...

Undervisningen i grundsärskolan

Skolinspektionen påbörjar inom kort en kvalitetsgranskning av undervisningen i grundsärskolan med fokus på de högre årskurserna.

BEO-bloggen: Mobbning tar sällan sommarlov

De kan många gånger fortsätta, till exempel på sociala medier. De elever som blir utsatta för isolering eller utfrysning i skolan får dessutom ofta...