Kategori:

BEO i Almedalen - hur förebygger skolor kränkningar mot elever?

BEO deltar med ett seminarium på årets upplaga av Almedalsveckan.

Skolinspektionen återkallar tillstånd för Gryningeskolan

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Gryningeskolan i Botkyrka på grund av långvariga och omfattande brister. Huvudmannen f...

Skolinspektionens dag 2018

Höstens stora konferensserie Skolinspektionens dag håller just nu på att ta form. Konferenserna hålls i november och i början av september publicer...

Replik till Lisa Magnusson: Nej, det är aldrig rätt att kränka barn

BEO Caroline Dyrefors Grufman har svarat på en ledare i DN skriven av Lisa Magnusson. Budskapet är: det är aldrig ok att kränka barn.

Beo-bloggen: #viberättar – en ny sajt för ett tryggare internet

#viberättar är en ny sajt för alla barn och unga som varit med om något som inte känns OK på nätet. Med hjälp av berättelser från unga ska vi vuxna...

Huvudmäns jämförande analyser svaga när det gäller betygssättning

Att sätta betyg är en komplex process. Kunskapskrav ska tolkas, elevuppgifter bedömas och slutligen ska ett samlat underlag av elevprestationer väg...

Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan?

Lärares beslut om betyg kan ha en avgörande betydelse för en elevs framtida möjligheter. Betyg har en direkt koppling till behörighet och urval för...

Skolinspektionen stänger Thorén Innovation School Stockholm

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Thorén Innovation School Stockholm på grund av långvariga och allvarliga brister....

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 3 2018

Nyhetsbrev nr 3 2018 Våra senaste granskningar Idrott och hälsa i årskurs 7–9Granskningen visar att rörelse och bollspel får större utrymme än till...

Varför är vår skola inte med i urvalet?

Skolinspektionen drar urvalet av skolenheter utifrån vilka huvudmän som ingår i myndighetens tillsynsplan när skolenhetsrapporterna och...

Ämnet idrott och hälsa – tävlingsinslag kan utmana syftet

Det är nu över tjugo år sedan ämnet idrott och hälsa blev ett kunskapsämne. Tidigare fokuserade idrotten eller gymnastiken som det kallades mer på...

Skolenkäten våren 2018

Rapporten utgår från de svar som 56 000 elever och 19 500 lärare i 1 412 grund- och gymnasieskolor lämnade om olika aspekter av skola och...

Bollspel får stort utrymme i idrottsundervisningen

Ämnet idrott och hälsa ska se till att elever utvecklar allsidig rörelseförmåga och får intresse för att vara fysiskt aktiva och att vistas i...

Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Ämnet idrott och hälsa ska se till att elever utvecklar allsidig rörelseförmåga och får intresse för att vara fysiskt aktiva och att vistas i...

Almedalen 2018

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO, deltar i årets Almedalsvecka i Visby med tre seminarier. Välkommen att delta!

Kvalitetsbrister i skolors arbete med att använda skolbibliotek

Forskning visar att skolbiblioteken kan bidra till elevers lärande. En ny kvalitetsgranskning Skolinspektionen genomfört visar att 19 av 20 skolor...

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs

Skolinspektionen har granskat om och hur skolan använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande

Kvalitetsgranskning: Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla...

Utmana eleverna i undervisningen

Flytta sidan hit

Rektors ledarskap

Flytta sektionen hit utom "Frågor för reflektion"