Kategori:

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 6, 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 6, 2019 Ny rapport: Behov av ökat stöd för utbildning på vetenskaplig grund Grundskolorna behöver ökat stöd för att...

Hur vet vi det? Vetenskaplig grund i fokus

Det är viktigt att få fram nya pedagogiska verktyg för att utveckla skolan. Vi vill självklart förändra och göra bättre. Jag som många andra följer...

Ny rapport: Behov av ökat stöd för utbildning på vetenskaplig grund

Behov av ökat stöd för utbildning på vetenskaplig grund All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I den...

Behov av ökat stöd för utbildning på vetenskaplig grund

All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolinspektionen har nu granskat förutsättningarna för detta....

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - förutsättningar och arbetsformer i grundskolan

All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna rapport har vi granskat grundskolorna förutsättningar...

Skolinspektionens dag 2019

Årets upplaga av Skolinspektionens dag handlar om kvalitetsarbetet i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Konferensen är en djupdykning i hur...

Lärarstöd vid eget arbete

Skolinspektionen genomför nu en granskning av förutsättningarna för elevers eget arbete i samband med inlämningsuppgifter inom undervisningen i...

Elever på yrkesprogram får inte tillräcklig studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen på 28 gymnasieskolor med yrkesprogram samt skolornas huvudmän. Fokus har riktats mot...

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. ...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 5, 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 5, 2019 Skolinspektionen och BEO i Almedalen Söndagen den 30 juni drar årets Almedalsvecka i gång. Skolinspektionen...

Skolinspektionen i Almedalen

Skolinspektionen kommer att delta under årets Almedalsvecka med flera spännande seminarier. I år hittar ni oss på Skolgården, en mötesplats som vi...

Betygssättning i årskurs 6, engelska

Skolinspektionen riktar nu fokus på kvaliteten i skolors betygssättningspraktik i årskurs 6. Granskningen omfattar 30 skolverksamheter hos både...

BEO-bloggen: Alltför många elever känner sig otrygga i skolan

Jag sitter vid mitt skrivbord och läser anmälningar och vittnesmål från föräldrar och elever. Efter en intensiv debatt under våren finns det lite t...

Varför får inte alla personalgrupper Skolenkäten?

Skolinspektionens granskningar sker främst på skolenhetsnivå. Skolenkäten kan därför inte riktas till de personalkategorier som är för få till...

Orosanmäler Skolinspektionen till socialtjänsten?

Vi får in många frågor gällande om vi orosanmäler vårdnadshavare till socialtjänsten när de anmäler till oss att deras barn inte får hjälp i skolan...

Röster om inspektion - Rektor Dan-Ola Einarsson

Skolinspektionens beslut och rapporter blir ofta ett starkt incitament i förändringsarbetet på skolorna. Vi har intervjuat ett antal personer om...

Se webbinariet om betygssättning högskoleförberedande program

Skolinspektionen har granskat betygsättningen i ett antal gymnasieskolor där det finns stora avvikelser mellan betyg på nationella provet och det...

Skolor med goda resultat kring trygghet och studiero - vad ser vi?

Alla elever ska känna sig trygga i skolan och det ska råda studiero på lektionerna. Detta är oerhört viktigt. Det finns en rad studier som visar at...

Webbinarium: Betygssättning på högskoleförberedande program

Skolinspektionen har granskat betygsättningen i ett antal gymnasieskolor där det finns betydande avvikelser mellan betyg på nationella provet och d...

Skolhuvudmannens ansvar

Skolhuvudmannens arbete med att styra, leda och stödja sina skolverksamheter är central för att eleverna ska ges en likvärdig utbildning. Därför är...