Kategori:

Överklagandenämnden är alltjämt behörig att pröva om beslutsmyndigheten haft fog för att avvisa ett överklagande som kommit in för sent

Överklagandenämnden finner sig alltjämt behörig att pröva beslutsmyndighetens rättidsprövning efter att nya förvaltningslagen (2017:900) har trätt ...

Urvalsprincipen generell språkstörning är godtagbar vid urvalet till en särskild resursskola

Beslut 2017-08-10 dnr 2017:410 ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 5 maj 2017 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden bifaller överklagandet och...

html testar

Kolla-verktyg

Våra "Kolla-verktyg" är tänkta att fungera som ett sätt att reflektera över sin undervisning/verksamhet. Den riktar sig tilldig som är huvudman,...

Kolla-verktyg

Kolla-verktygen är reflektionsverktyg för dig som arbetar inom skolområdet. Verktygen kan hjälpa er att resonera kring centrala delar i...

Ställningstaganden

Förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation- ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens...

Kolla-verktyg

Kolla din förskola Ett enkelt, interaktivt verktyg för att snabbtesta hur din förskolas verksamhet följer författningarnas krav. Tanken är att...

Publikationer & webbinarium

Förskolesatsningen 2015-1017 Regeringen gav Skolinspektionen uppdraget att under åren 2015-2017 ganska förskolans kvalitet och måluppfyllelse ur...

Arbetet med elevers övergång mellan årskurs sex och sju behöver förbättras

Många skolor behöver utveckla informationsöverlämningen då eleverna börjar i årskurs sju. Skolinspektionens granskning visar att det finns stora...

Arbetet med elevers övergång mellan årskurs sex och sju behöver förbättras

Många skolor behöver utveckla informationsöverlämningen då eleverna börjar i årskurs sju. Skolinspektionens granskning visar att det finns stora...

Skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7

Att börja i årskurs 7 innebär en stor förändring för många elever. Det innebär ofta ett högre tempo, ändrad struktur samt högre krav på eget...

Kolla-verktyg

Kolla-verktygen är reflektionsverktyg för dig som arbetar inom skolområdet. Verktygen kan hjälpa er att resonera kring centrala delar i...

Ägar- och ledningsprövning: Nya regler för enskilda huvudmän från 1 januari

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet....

Ägar- och ledningsprövning: Nya regler för enskilda huvudmän från 1 januari

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet....

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 4 2018

Nyhetsbrev nr 4 Vår senaste granskning Att motivera ungdomar tillbaka till utbildningUngdomar utan gymnasieutbildning löper större risk att hamna i...

Webbinarium: Undervisning i idrott och hälsa

Under webbinariet berättade Andreas Leo från Skolinspektionen, som ansvarat för granskningen, om resultaten. Tittarna fick också möjlighet att stäl...

RSS nyheter, pressmeddelanden, debattartiklar och rapporter

Här finns nyhetsartiklar som vi har publicerat på webbplatsen det senaste halvåret. Här finns också våra rapporter och debattartiklar.

Skolinspektionen på Bokmässan 2018

Den 27 och 28 september kommer Skolinspektionen att delta på Bokmässan med ett seminarium och en föreläsning om skolbiblioteken som pedagogisk resurs.

Skolinspektionens dag 2018

Välkommen att anmäla dig till en aktuell och spännande konferens med temat "Att organisera och leda utmaningar". Konferensen kommer att ge dig...

Skolinspektionens dag 2018

Nu är anmälan öppen till höstens stora konferensserie Skolinspektionens dag. Temat för året är "Att organisera och leda utmaningar".