Kategori:

Skolenkäten våren 2018

Rapporten utgår från de svar som 56 000 elever och 19 500 lärare i 1 412 grund- och gymnasieskolor lämnade om olika aspekter av skola och...

Bollspel får stort utrymme i idrottsundervisningen

Ämnet idrott och hälsa ska se till att elever utvecklar allsidig rörelseförmåga och får intresse för att vara fysiskt aktiva och att vistas i...

Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Ämnet idrott och hälsa ska se till att elever utvecklar allsidig rörelseförmåga och får intresse för att vara fysiskt aktiva och att vistas i...

Almedalen 2018

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO, deltar i årets Almedalsvecka i Visby med tre seminarier. Här hittar du information om våra...

Kvalitetsbrister i skolors arbete med att använda skolbibliotek

Forskning visar att skolbiblioteken kan bidra till elevers lärande. En ny kvalitetsgranskning Skolinspektionen genomfört visar att 19 av 20 skolor...

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs

Skolinspektionen har granskat om och hur skolan använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande

Kvalitetsgranskning: Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla...

Utmana eleverna i undervisningen

Flytta sidan hit

Rektors ledarskap

Flytta sektionen hit utom "Frågor för reflektion"

Framgång i undervisningen

Flytta sektionen hit

Anpassning av undervisningen

Flytta nuvarande sektion hit

Webbinarium om garanterad undervisningstid

Webbinarium om garanterad undervisningstid Tisdagen den 12 juni kl 9.00 kommer Skolinspektionen att diskutera granskningen: Garanterad undervisning...

Musikundervisning i grundskolan

Under 2018 genomför Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning av grundskolans musikundervisning i årskurserna 7-9.

Se vårt webbinarium om garanterad undervisningstid

Nu kan du se vårt webbinarium i efterhand!

Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 har hela Europa en ny gemensam reglering om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya...

Nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

Skolinspektionen granskar just nu huvudmäns och skolors arbete för att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare i sina studier efter...

Verktyg

[Länkar till Skolverket, nåt från BeO?]

Lagar & regler

1 kap 9 §, 3 kap. 15 § skollagen Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.2 Kunskaper, 2.7 Bedömning och betyg1 kap 9 §, 3 kap. 15 § skollagen

Litteratur

Vår tillsyn är forskningsbaserad. På denna sida har vi sammanställt forskningslitteratur, rapporter och material som knyter an till bedömning och...

Verktyg

[länkar till Skolverket]