Kategori:

Skolinspektionen stänger Fria InterMiliaskolan i Motala

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Fria InterMiliaskolan i Motala på grund av långvariga och allvarliga brister....

BEO-bloggen: BEO på Mänskliga rättighetsdagarna - vad säger lagen om fasthållningar av utåtagerande elever?

I mitten av november medverkade jag på Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm. Temat för konferensen var ”ett liv fritt från våld” och BEO anordna...

Undervisning med digitala verktyg – matematik och teknik i grundskolan

Skolinspektionen genomför nu en granskning av undervisning med digitala verktyg i matematik och teknik i årskurs 7-9. Granskningen omfattar 30 skol...

Undervisning i yrkesämnena ellära och djur

Skolinspektionen kommer att genomföra en tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen i två yrkesämnen i gymnasieskolan under vårterminen 2019.

Nu kan du ansöka om att starta eller utöka fristående skola

Nu har Skolinspektionen öppnat webbformuläret för att ansöka om att starta eller utöka en fristående skola läsåret 2020/21.

Frågor och svar

Förskola Fråga Ägar-ledningsprövning: Nya regler för enskilda huvudmän från 1 januari. Gäller detta även enskilda huvudmän för fristående förskola...

Högpresterande elever behöver mer utmaningar och stimulans

Skolinspektionen har i år granskat hur undervisningen för högpresterande gymnasieelever utmanar och stimulerar deras lärande. Granskningen visar at...

Utmanande undervisning för högpresterande elever

Alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Granskningen visar att högpresterande elever ofta saknar...

Webbinarium: Övergångar mellan stadier - skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7

Skolinspektionen har nyligen granskat hur skolor arbetar med elevernas övergångar till årskurs 7. Granskningen visar att skolornas arbete med...

Inbjudan webbinarium om övergångar stadier

Välkommen att delta i Skolinspektionens webbinarium om: Övergångar mellan stadier - skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7 När: Torsdag...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 6 2018

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 6, 2018 Skolinspektionens dagNu är konferensserien Skolinspektionens dag avslutad för i år. Du kan ta del av...

Riktad tillsyn

Riktad tillsyn kan bland annat genomföras om Skolinspektionen får information om missförhållanden på en skola. Den kan inledas efter uppgifter från...

Välkommen till Skolinspektionens dag – en heldagskonferens om skolan 2018

Skolinspektionen har heldagskonferenser i Stockholm, Göteborg och Malmö med fokus på två specifika huvudområden: ”skolans arbete med de elever som...

Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Skolinspektionen ska granska undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7-9. I detta ingår att granska ämnets organisatoriska förutsättninga...

Ombedömning av nationella prov 2017 — Fortsatt stora skillnader

För nionde året har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt et...

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2019/20

Skolinspektionen har godkänt 27 ansökningar om att starta fristående skola och 101 ansökningar om att utöka befintlig fristående skola inför läsåre...

Yrkesinriktad kommunal vuxen­utbildning på entreprenad

Skolinspektionen genomför nu en granskning av kvaliteten i yrkesinriktad kommunal vuxen­utbildning på entreprenad. Huvudfokus ligger på hur...

Kolla-verktyg

Våra "Kolla-verktyg" är tänkta att fungera som ett sätt att reflektera över sin undervisning/verksamhet. Den riktar sig tilldig som är huvudman,...

Skolinspektionen 10 år

I år fyller Skolinspektionen 10 år. Vi uppmärksammar det genom att släppa en broschyr om våra 10 första år, men också med ett frukostseminarium om...

Skolinspektionen 10 år

I år fyller Skolinspektionen 10 år. Vi har ett angeläget samhällsuppdrag – Skolinspektionen granskar för att förbättra. Vi gör det för att stärka...