Kategori:

Skolinspektionen återkallar godkännandet för Safirskolan i Göteborg

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Safirskolan AB i Göteborg, tidigare Vetenskapsskolan, på grund av bristande lämplighet.

Intervju med Caroline Dyrefors Grufman

Advokat Anna Ekvall, känd som "barnadvokaten", har träffat BEO Caroline Dyrefors Grufman som nu slutar som BEO för att gå vidare med nya utmaningar...

Skolinspektionen stänger MTH Utbildning i Hudiksvall

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för MTH Utbildning AB i Hudiksvall på grund av att huvudmannen inte har rättat till de...

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

I och med garantin för tidiga stödinsatser har förskoleklassen fått ett nytt stort åtagande. Inledningsvis innebär detta i korthet att samtliga...

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Skolinspektionen granskar om skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildningen i sin helhet. Granskningen...

Beslut för Ystads kommun om rätten till utbildning för elever

Skolinspektionen förelägger Ystads kommun att senast den 24 januari 2020 vidta åtgärder att utifrån sitt ansvar som hemkommun se till att alla barn...

Påminnelse webbinarium: Digitala verktyg i undervisningen

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-...

Webbinarium om digitala verktyg i undervisningen

Skolinspektionen har granskat 27 grundskolor i hur de använder digitala verktyg i undervisningen gällande matematik och teknik, årskurs 7-9. Den 9...

Svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen på...

Hög rektorsomsättning riskerar att försvaga skolors kvalitet

Skolinspektionen har granskat vad skolhuvudmän gör för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning trots att skolan har flera rektorsbyten på...

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studie...

Ombedömning av nationella prov - 2018

Redovisning av regeringsuppdrag Dnr U2017/05038/GV

Flytten blev ett helvete för Lisa

I fem år mobbades Lisa. Här berättar hon själv om sin upplevelse: Det hela började med när jag flyttade till ett annat samhälle. Jag skulle börja...

Helén Ängmo om resultaten från Skolenkäten 2017-2018

Majoriteten elever känner sig trygga i skolan men en tredjedel upplever problem med studiero Skolinspektionen genomför varje år en skolenkät till...

Resultat Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsanalysen av Skolenkäten för 2017-2018 har runt 720 000 elever, lärare och vårdnadshavare på Sveriges samtliga grund-, gymnasie- och...

Resultatrapport Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsrapporten av Skolenkäten för 2017-2018 har runt 720 000 elever, lärare och vårdnadshavare på Sveriges samtliga grund-, grundsär- och...

Stimulerande undervisning för elever i årskurs 4

Skolinspektionen inleder en ny granskning om stimulerande undervisning för elever i årskurs 4. Vi kommer att undersöka om undervisningen genomförs ...

Regelbunden kvalitetsgranskning av huvudmannen

Inom regelbunden kvalitetsgranskning av huvudman tittar Skolinspektionen på huvudmannens arbete med att skapa förutsättningar så att alla elever få...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 8, 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 8, 2019 Missa inte att anmäla dig till Skolinspektionens dag! Nu börjar det att dra ihop sig för en av Sveriges...

Risk för svag kvalitet i yrkesämnen

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i två yrkesämnen på 26 gymnasieskolor. Ellära på El- och energiprogrammet och ämnet djur på Naturbruksprog...