Kategori:

Nyhetsbrev Special 2018

Årsrapport 2017 - Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen Skolinspektionen sammanfattar årligen sina erfarenheter av tillsyn och granskni...

Med anledning av skolvalet läsåret 2018/19

I ärenden som avser skolplacering behöver Överklagandenämnden i regel ta del av följande information från den beslutande kommunen

Skolinspektionens årsrapport 2017

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens...

Årsrapport 2017 - Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens...

Angående Ekots rapportering om misstänkt brott

I oktober 2017 gjorde Skolinspektionen en polisanmälan avseende en medarbetare som besökt otillåtna webbsidor.

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 1 2018

NYHETSBREV nr 1 Senaste granskningar Skolinspektionens slutrapport om förskolan till regeringen Problem med likvärdigheten tydliga efter...

Anmälningar om kränkande behandling fortsatte att öka under 2017

Antalet anmälningar om kränkande behandling ökade totalt med sex procent jämfört med föregående år. Anmälningarna har ökat varje år sedan BEO...

Skolinspektionen granskar skolorna i Ekerö kommun

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Ekerö kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor och fritidshem. Skolinspektionen...

Skolinspektionen stänger Fjällbyns gymnasieskola i Härjedalen

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Fjällbyns gymnasieskola på grund av allvarliga brister i huvudmannaskapet. Huvudmannen...

Missa inte morgondagens webbinarium om lokal klagomålshantering 20 mars 15.00

Missa inte: Webbinarium om lokal klagomålshantering Skolinspektionens granskning visar att den lokala klagomålshanteringen ofta upplevs...

Skolinspektionen granskar skolorna i Öckerö kommun

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Öckerö kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor och fritidshem. Skolinspektionen...

Nytt beslut om avgifter i grundskolan

Idag används digitala verktyg i många skolors undervisning. Kostnaden är hög för dessa läromedel och de kan lätt gå sönder. Flera skolor har tagit...

Skolinspektionen granskar skolorna i Lidköpings kommun

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Lidköpings kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildn...

Undervisning om källkritik

Under 2018 genomför Skolinspektionen en granskning av kvaliteteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnena samhällskunskap och...

Webbinarium om huvudmännens klagomålshantering 20 mars 15.00

Skolinspektionens granskning visar att den lokala klagomålshanteringen ofta upplevs svårtillgänglig för elever och föräldrar. Nu ska vi diskutera v...

Årsredovisning 2017

Skolinspektionens årsredovisning för 2017.

Skolinspektionens arbete med jämställdhetsintegrering

Jämställdhet och likabehandling är en del av förskolans och skolans styrdokument och uppdrag och det ingår i den värdegrund som förskola och skola...

Webbinarium om undervisning med obehöriga lärare 27 februari

27 februari ordnar vi ett webbinarium om undervisning på skolor med många obehöriga lärare. Välkommen att delta!

Skolinspektionen granskar skolorna i Kramfors kommun

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Kramfors kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor och fritidshem. Skolinspektion...

Webbinarium Obehöriga

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Undervisning på skolor med många obehöriga lärare När: Tisdagen den 2...