Kategori: Nationella prov

Ombedömning av nationella prov

Skolinspektionen ombedömer varje år ett antal nationella prov på skolor som är aktuella för regelbunden tillsyn. Resultatet av ombedömningen är ett...

Bedömning och betygssättning

Lärarna behöver samarbeta mer i bedömningsfrågor och eleverna göras mer delaktiga. Skolorna behöver även bli bättre på att analysera skillnader...

Bedömning och betygssättning 2012/2013

Flertalet av de skolor som har olika typer av betygsavvikelser arbetar inte tillräckligt aktivt för att uppnå likvärdiga betyg. De brister till...

Bedömning och betygssättning 2011/2012

Det finns stora brister i hur vissa skolor genomför de nationella proven och följer upp resultatet av proven. Det konstaterar Skolinspektionen i en...

Betygssättning i gymnasieskolan

Här hittar du både den övergripande rapporten, en separat sammanfattning av de viktigaste resultaten och alla granskningsbeslut för Skolinspektione...