Kategori: Nationella prov

Ombedömning av nationella prov

Varje år samlar Skolinspektionen in ett stort antal nationella prov som genomförts av elever runt om i landet för ombedömning. Syftet med...

Bedömning och betygssättning 2012/2013

Flertalet av de skolor som har olika typer av betygsavvikelser arbetar inte tillräckligt aktivt för att uppnå likvärdiga betyg. De brister till...

Bedömning och betygssättning 2011/2012

Det finns stora brister i hur vissa skolor genomför de nationella proven och följer upp resultatet av proven. Det konstaterar Skolinspektionen i en...