Kategori: Svenska

Svenskundervisning för invandrare (2011)

Omkring hälften av kommunerna klarar inte att låta nyanlända invandrare börja svenskundervisning inom den tid som lagen föreskriver. Det visar...

Svenska i grundsärskolan

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska i grundsärskolan. Granskningen visar att eleverna inte ges möjlighet att utveck...

Svenska i gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat undervisningen i svenska A och B i gymnasieskolan på fyra yrkesförberedande program. Granskningen visar att...