Kategori: Svenska

Svenska i grundsärskolan

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska i grundsärskolan. Granskningen visar att eleverna inte ges möjlighet att utveck...

Svenska i gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat undervisningen i svenska A och B i gymnasieskolan på fyra yrkesförberedande program. Granskningen visar att...