Kategori: Engelska

Undervisning på engelska

Om en grundskola vill anordna delar av undervisningen på engelska måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information...

Omprövning av ett beslut om undervisning på engelska

Om du inte är nöjd med ett beslut om att bedriva delar av undervisningen på engelska kan du begära omprövning av beslutet. Här finns information om...

Engelska

Svenska elever har bra resultat i engelska i internationella mätningar. Skolinspektionens kvalitetsgranskning Engelska i grundskolans årskurser 6-9...

Engelska i grundskolan

Engagerande lektioner med ett gott arbetsklimat i klassrummet och goda språkliga utmaningar präglar undervisningen i engelska på 30 grundskolor som...