Kategori: Engelska

Undervisning på engelska

Om en grundskola vill anordna delar av undervisningen på engelska måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information...

Ändring av ett beslut om undervisning på engelska

Om du inte är nöjd med ett beslut om att bedriva delar av undervisningen på engelska kan du begära att beslutet ändras. Här finns information om hu...