Kategori: Matematik

Matematik 3c i gymnasieskolan

Matematikundervisningen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram domineras ofta av enskilt räknande i läroboken. Ett sådant...

Undervisningen i matematik i grundskolan

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för att öka...

Matematik

Många lärare bedriver en undervisning som inte ligger i linje med styrdokumenten för ämnet matematik, vilket leder till att eleverna får svårare at...