Kategori: Matematik

Undervisningen i matematik i grundskolan

Den här kvalitetsgranskningen visar bland annat att många elever i grundskolan inte får den matematikundervisning som de har rätt till. Den visar...