Kategori: Yrkesämnen

Yrkesprogram i gymnasieskolan

Skolinspektionen har gjort flera granskningar inom området yrkesprogram i gymnasieskolan. I rapporterna kan du läsa om vanliga utvecklingsområden –...

Studieavbrott på yrkesprogram i gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete för att förebygga studieavbrott på nationella yrkesprogram i 30 gymnasieskolor. Samtliga skolor måst...

Yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat undervisningen på de fem yrkesprogram som har uppvisat störst problem med studieavbrott. På 60 av de 64 skolor som...

Introduktionsprogram

Skolinspektionen har granskat utbildningen på två av introduktionsprogrammen i gymnasieskolan – yrkesintroduktion och individuellt alternativ....

Yrkesprogram

Nu granskar Skolinspektionen om elever på gymnasieskolans yrkesprogram får en ändamålsenlig undervisning som stärker deras motivation att lära, så...

Yrkesprogram - det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)

Skolorna måste förbättra arbetet med att förbereda handledarna på deras uppdrag. Även elever behöver förberedas på vad APL innefattar. En annan...

Lärlingsutbildning för vuxna

Samarbetet mellan de kommunala vuxenutbildningarna och arbetslivet när det gäller lärlingsutbildningarna behöver bli bättre, så att utbildningarna...

Lärlingsutbildning för vuxna

Bristande samverkan mellan skola och arbetslivet har lyfts fram som ett av de främsta problemen för kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet...

Gymnasial lärlingsutbildning

Skolinspektionen granskar kvaliteten inom gymnasial lärlingsutbildning för att kontrollera om denna nya utbildningsform, med mycket arbetsplatsförl...

Yrkesförberedande utbildningar

Många gymnasieskolor med yrkesförberedande program är dåliga på att anpassa utbildningen till arbetslivets behov. Det visar Skolinspektionens...