Kategori: Yrkesämnen

Yrkesprogram i gymnasieskolan

Skolinspektionen har gjort flera granskningar inom området yrkesprogram i gymnasieskolan. I rapporterna kan du läsa om vanliga utvecklingsområden –...

Yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat undervisningen på de fem yrkesprogram som har uppvisat störst problem med studieavbrott. På 60 av de 64 skolor som...

Yrkesprogram - det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)

Skolorna måste förbättra arbetet med att förbereda handledarna på deras uppdrag. Även elever behöver förberedas på vad APL innefattar. En annan...

Yrkesförberedande utbildningar

Många gymnasieskolor med yrkesförberedande program är dåliga på att anpassa utbildningen till arbetslivets behov. Det visar Skolinspektionens...