Kategori: Nyanlända elever

Nyanlända och asylsökande elever

På den här sidan finns samlad information om vad Skolinspektionen sett i granskningar som myndigheten gjort om utbildning för nyanlända och...

Frågor & svar om utbildning för nyanlända och asylsökande elever

Det ställs stora krav på kommuner att med kort varsel ta emot nyanlända barn och unga på ett bra sätt. Här svarar vi på några av de frågor som...

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd

Skolinspektionen presenterar i denna rapport resultat från en riktad tillsyn som genomförts på huvudmannanivå i 30 kommuner. Denna tillsyn har även...

Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare (sfi)

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns e...