Kategori: Nyanlända elever

Nyanlända och asylsökande elever

När det gäller utbildning för nyanlända elever finns särskilda utmaningar och möjligheter. Här hittar du samlad information om detta. Bland annat h...

Lagar & regler

Vad säger skollagen? På Skolverkets webbplats finns samlad information om de bestämmelser som gäller och hur dessa bestämmelser kan tolkas i de fal...

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd

Skolinspektionen presenterar i denna rapport resultat från en riktad tillsyn som genomförts på huvudmannanivå i 30 kommuner. Denna tillsyn har även...

Riktad tillsyn inom området svensk­undervisning för invandrare (sfi)

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns e...