Kategori: Kränkningar

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Rapporten visar att de granskade skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet och inte heller bedriver ett...

Anmälningar och beslut 2012

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2012 om...

Anmälningar och beslut 2012

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2012 om...

Anmälningar och beslut 2011

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2011 om...

Anmälningar och beslut 2011

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2011 om...

Anmälningar och beslut 2010

Statistiken redovisar anmälningar som kommit in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO under 2010. Anmälningarna gäller upplevda...

Anmälningar och beslut 2010

Statistiken redovisar anmälningar som kommit in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO under 2010. Anmälningarna gäller upplevda...