Kategori: Skolplikt

Vite för att eleven ska få slutföra utbildningen

En elev har omfattande frånvaro och har inte fått det stöd hen har rätt till. Skolinspektionen förelägger kommunen vid vite att utreda elevens...

Vite för att eleven ska få sin rätt till utbildning

En elev har omfattande frånvaro och har inte fått det stöd hen har rätt till. Skolinspektionen förelägger kommunen vid vite att utreda elevens...

Rätten till utbildning

Skolan har ett stort ansvar för att en elev ska kunna fullgöra sin skolgång. Nu granskar Skolinspektionen om skolor, kommuner och fristående skolor...

Skolplikt och rätt till utbildning

Här hittar du korta referat av några beslut om anmälningar som gäller skolplikt och rätt till utbildning. Uppgifter som kan identifiera enskilda ha...

Skolpliktsbevakning

Många skolor och kommuner har tydliga rutiner för att agera och utreda när en elev inte kommer till skolan. Men åtgärderna är sällan valda utifrån...