Kategori:

Skolinspektionens dag 2018

Nu är konferensserien Skolinspektionens dag avslutad för i år. Här kan du ta del av material och filmer från konferenserna. Filmerna finns även...

inbjudan webbinarium Idrott & Hälsa

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Undervisning i idrott och hälsa När: Tisdagen den 18 september kl....

Webbinarium om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Under webbinariet beskriver vi de utvecklingsområden som konstaterades i de besökta verksamheterna och varför det är så viktigt att skolbiblioteken...

Publikationer & webbinarier

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar, rapporter och webbinarier. Dessa lyfter fr...

Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2017-2018

Skolinspektionen genomför varje läsår förstagångstillsyn av nystartade fristående skolor. Syftet är att kontrollera att huvudmannen arbetar utifrån...

Verktyg för utveckling

Det kan vara värdefullt för skolan att granska sig själv i syfte att förebygga, följa upp problem och för att utveckla verksamheten.

Etableringskontroll 2018

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om...

Publikationer & webbinarier

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar och webbinarier. Dessa lyfter fram viktiga...

Publikationer & webbinarier

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar, rapporter och webbinarier. Dessa lyfter fr...

Otillräckligt stöd till unga utan utbildning eller arbete

Ungdomar utan gymnasieutbildning löper större risk att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Det är därför viktigt att kommunerna gör aktiva insats...

Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning

Ungdomar utan gymnasieutbildning löper större risk att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Det är därför viktigt att kommunerna gör aktiva insats...

Budgetunderlag för åren 2019-2021

Skolinspektionens budgetunderlag för åren 2017-2019.

Skolinspektionen återkallar tillstånd för Gryningeskolan

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Gryningeskolan i Botkyrka på grund av långvariga och omfattande brister. Huvudmannen f...

Huvudmäns jämförande analyser svaga när det gäller betygssättning

Att sätta betyg är en komplex process. Kunskapskrav ska tolkas, elevuppgifter bedömas och slutligen ska ett samlat underlag av elevprestationer väg...

Rättvis och likvärdig betygs­sättning i grundskolan?

Lärares beslut om betyg kan ha en avgörande betydelse för en elevs framtida möjligheter. Betyg har en direkt koppling till behörighet och urval för...

Skolinspektionen stänger Thorén Innovation School Stockholm

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Thorén Innovation School Stockholm på grund av långvariga och allvarliga brister....

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 3 2018

Nyhetsbrev nr 3 2018 Våra senaste granskningar Idrott och hälsa i årskurs 7–9Granskningen visar att rörelse och bollspel får större utrymme än till...

Ämnet idrott och hälsa – tävlingsinslag kan utmana syftet

Det är nu över tjugo år sedan ämnet idrott och hälsa blev ett kunskapsämne. Tidigare fokuserade idrotten eller gymnastiken som det kallades mer på...

Nu förbereder vi en ny uppgift: Ägar- och ledningsprövning

I det här blogginlägget vill jag lyfta att vi på Skolinspektionen nu ska börja arbeta med en ny uppgift. Från och med januari 2019 ska vi arbeta me...

Skolenkäten våren 2018

Rapporten utgår från de svar som 56 000 elever och 19 500 lärare i 1 412 grund- och gymnasieskolor lämnade om olika aspekter av skola och...