Kategori:

Urvalsgrunden tidpunkt för ansökan är godtagbar

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 4 april 2019 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet. Beslutet får inte överklagas. Ärendet X...

Lottning är en godtagbar urvalsgrund

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 1 mars 2019 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet. Beslutet får inte överklagas. ÄrendeT X...

Regelbunden tillsyn 2019

Skolinspektionen prioriterar i den regelbundna tillsynen att besöka de skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt...

Fakturor till Skolinspektionen

Sedan 1 april 2019 gäller att fakturor till Skolinspektionen och andra statliga myndigheter måste vara i elektroniskt format. Om ditt avtal med...

Adresser och faxnummer

Skolinspektionen Huvudkontoret och kontoret i Stockholm Postadress:Box 23069, 104 35 StockholmBesöksadress:Sveavägen 159, StockholmKarta:http://goo...

Årsrapport 2019 – skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande

Årsrapporten tar upp Skolinspektionens erfarenheter under 2019 av arbetet med tillsyn och kvalitetsgranskning. Bilden av svensk skola utifrån våra...

Skolstart 2021/22

Inför läsåret 2021/22 har Skolinspektionen fått in 191 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor. Vilket är en minskning med 10 proce...

Överklagandenämnden har inte ansett sig behörig att pröva ett beslut om antagning till profilklass som grundar sig på 15 kap. 1 § skolförordningen

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 10 mars 2019 om antagning till profilklass BESLUT Överklagandenämnden avvisar överklagandet.Beslutet får inte...

Inte godtagbart att reservera platser till elever från en skola som inte kan anses utgöra samma skolenhet som den sökta skolan

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 9 mars 2019 om skolplacering BESLUT Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet til...

Urvalsgrunden syskonförtur är en godtagbar urvalsgrund vid skolplacering enligt 9 kap. 15 § andra stycket i skollagen. På grund av oklarheter i prioritetsordningen mellan kommunens urvalsgrunder upphävs dock beslutet

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 11 mars 2019 om skolplacering BESLUT Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet ti...

Urval till profilklass genom färdighetsprov har gått till på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 10 mars 2019 om skolplacering BESLUT Överklagandenämnden avslår överklagandet.Beslutet får inte överklagas. ÄRENDET NN...

Överklagandenämnden upphäver beslutet och förordnar om plats eftersom kommunen inte har visat att den önskade placeringen skulle innebära organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 22 februari 2019 om skolplacering BESLUT Överklagandenämnden bifaller överklagandet och förordnar att NN ska beredas...

Statistik över viten

Här har vi samlat Skolinspektionens statistik över beslut om vitesförelägganden redovisade per huvudman, kommun, skolenhet, län och år. Vitesbeslut...

BEO i tingsrätten

En 15-åring blev utsatt för kränkande behandling när hans rektor visade upp den nakenbild som eleven tagit på sig själv för elevens föräldrar och...

Skolinspektionen förändrar inspektionsarbetet

[Uppdaterad 20-05-29] Här har vi samlat information med anledning av covid-19. Här hittar du bland annat information om våra förändrade...

Webbinarium om rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Onsdagen den 26 februari anordnade vi ett webbinarium om vår tillsyn "Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna...

Budgetunderlag 2021-2023

I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren.

Att lämna klagomål på en skola

Här finns information för dig som anser att en elev har blivit illa behandlad i skolan eller om du upplever att den allmänna situationen på skolan...

Årsredovisning 2019

Skolinspektionens årsredovisning för 2019

Diskussion om granskning behöver utgå från dagens skolinspektion

Skolinspektionens uppdrag och arbete är ofta föremål för debatt. Skolan engagerar många och Skolinspektionen har ett viktigt och centralt uppdrag....