Kategori:

Påminnelse webbinarium: Digitala verktyg i undervisningen

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-...

Webbinarium om digitala verktyg i undervisningen

Skolinspektionen har granskat 27 grundskolor i hur de använder digitala verktyg i undervisningen gällande matematik och teknik, årskurs 7-9. Den 9...

Svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen på...

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studie...

Ombedömning av nationella prov - 2018

Redovisning av regeringsuppdrag Dnr U2017/05038/GV

Resultat Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsanalysen av Skolenkäten för 2017-2018 har runt 720 000 elever, lärare och vårdnadshavare på Sveriges samtliga grund-, gymnasie- och...

Resultatrapport Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsrapporten av Skolenkäten för 2017-2018 har runt 720 000 elever, lärare och vårdnadshavare på Sveriges samtliga grund-, grundsär- och...

Stimulerande undervisning för elever i årskurs 4

Skolinspektionen inleder en ny granskning om stimulerande undervisning för elever i årskurs 4. Vi kommer att undersöka om undervisningen genomförs ...

Regelbunden kvalitetsgranskning av huvudmannen

Inom regelbunden kvalitetsgranskning av huvudman tittar Skolinspektionen på huvudmannens arbete med att skapa förutsättningar så att alla elever få...

Undervisning i yrkesämnena djur och ellära

Gymnasieskolans yrkesprogram ska utgöra en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Läsåret 2018/19 läste 300 500 elever på ett...

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9 Digitala verktyg används brett i vårt samhälle och unga behöver förstå hur...

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Digitala verktyg används brett i vårt samhälle och unga behöver förstå hur digital teknik påverkar oss och hur de ska agera i en digital värld....

Vilka frågor ställer ni i Skolenkäten?

Här kan du se vilka frågor vi ställer i Skolenkäten (pdf som öppnas i nytt fönster). Frågor till elever årskurs 5 Frågor till elever årskurs 9 och...

Regelbunden kvalitetsgranskning 2019

Regelbunden kvalitetsgranskning är en inspektionsform som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. Nu kan vi för första gången redovisa...

Etableringskontroll 2019

Inför skolstarten höstterminen 2019 genomförde Skolinspektionen etableringskontroller på 58 friskolor i 36 kommuner. 12 av dessa skolor hade någon...

Skolinspektionens dag 2019

Skolinspektionens dag 2019 Nu kan du anmäla dig till Skolinspektionens dag 2019. Årets konferens lyfter kvalitetsarbetet i gymnasieskolan och...

Kommer gymnasieskolans styrning i skymundan?

Nu är en ny termin i full gång i landets gymnasieskolor. I skolvardagen möter personal elever som vi vet har stora förhoppningar och lust att lära,...

Helén Ängmo på Bokmässan

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo medverkade på årets bokmässa i Göteborg. På öppningsdagen höll hon ett föredrag på Forskartorget om...

Anmälningar och beslut 2019

Under 2019 inkom det 4 623 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Det är en minskning med 9 procent jämfört med 2018. D...

Hanteringen av nationella prov har förbättrats

Skolinspektionen har granskat hur 67 skolor hanterar beställning, förvaring och genomförande av de nationella proven. Hur skolorna har förvarat...