Kategori:

Skolors hantering av nationella prov – oanmäld granskning vårterminen - 2019

Skolinspektionen har under våren 2019 genomfört en oanmäld granskning av grund- och gymnasieskolors hantering av nationella prov. Hantering innebär...

Huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen - del 2 organisation och tillvägagångssätt

Skolinspektionen genomför nu en andra del i granskningen av huvudmännens hantering av klagomål mot utbildningen. Denna andra del fokuserar särskilt...

Viktigt med ett brett perspektiv i diskussion om anmälningar

Det har varit mycket diskussion de senaste veckorna om lärares villkor i arbetet med att skapa trygghet. Vad får en lärare göra och inte när det...

Replik på ledare i DN om kränkningar

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo replikerar på den ledare som publicerats i Dagens Nyheter (23/8). Helén Ängmo har som ansvarig...

Nolltolerans mot kränkningar

Enligt skollagen råder det nolltolerans mot kränkningar i skolan.

Kommunala huvudmäns arbete för att motverka pedagogisk segregation

Skolinspektionen genomför nu en granskning av huvudmäns arbete för att motverka pedagogisk segregation. Huvudfokus ligger på hur huvudmännen styr...

Rektors arbete för att främja goda studieresultat för alla elever inom skolor

Skolinspektionen genomför nu en granskning av rektors ledningsarbete, för att alla elever ska ges möjlighet att nå goda studieresultat i ämnena...

Angående överklagan till Högsta domstolen av fallet i Lidköping

Klargörande av BEO i samband med överklagandet till Högsta domstolen av ärendet i Lidköping, där en elev fysiskt avlägsnades från en soffa i...

Ändringar i läroplanerna för ökad trygghet och studiero i skolan

Ändringarna i läroplanerna tydliggör rektorns särskilda ansvar för att allaelever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero....

Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs

Ändringen innebär att förordningen om försöksverksamhet med fjärrundervisning ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2020. Tidigare gälld...

Helén Ängmo intervjuas i Ifous

Ifous har intervjuat vår generaldirektör Helén Ängmo om vår senaste rapport om vetenskaplig grund. Ett av huvudproblemen som rapporten pekar ut är...

Undervisningen i grundsärskolan

Skolinspektionen påbörjar inom kort en kvalitetsgranskning av undervisningen i grundsärskolan med fokus på de högre årskurserna.

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 6, 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 6, 2019 Ny rapport: Behov av ökat stöd för utbildning på vetenskaplig grund Grundskolorna behöver ökat stöd för att...

Hur vet vi det? Vetenskaplig grund i fokus

Det är viktigt att få fram nya pedagogiska verktyg för att utveckla skolan. Vi vill självklart förändra och göra bättre. Jag som många andra följer...

Ny rapport: Behov av ökat stöd för utbildning på vetenskaplig grund

Behov av ökat stöd för utbildning på vetenskaplig grund All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I den...

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - förutsättningar och arbetsformer i grundskolan

All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna rapport har vi granskat grundskolorna förutsättningar...

Skolinspektionens dag 2019

Nu har Skolinspektionens årliga konferensserie Skolinspektionens dag avslutats. Årets konferens fokuserade på kvalitetsarbetet i gymnasieskolan,...

Inlämningsuppgifter och lärarstöd vid eget arbete

Skolinspektionen genomför nu en granskning av förutsättningarna för elevers eget arbete i samband med inlämningsuppgifter inom undervisningen i...

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. ...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 5, 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 5, 2019 Skolinspektionen och BEO i Almedalen Söndagen den 30 juni drar årets Almedalsvecka i gång. Skolinspektionen...