Sök

Sortera på:

Om bristerna är allvarliga

Om det finns mycket allvarliga brister på en skola kan Skolinspektionen stänga en skola tillfälligt. Då stängs skolan med omedelbar verkan....

Läs mer

Skolinspektionens uppföljningsbesök på nystartade fristående skolor läsåret 2008/09

Under läsåret 2008/09 har Skolinspektionen genomfört uppföljningsbesök på samtliga fristående skolor som startats inför läsåret. 103 besök har...

Läs mer

Inspektion

Skolinspektionen arbetar med olika typer av inspektion. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer

Olika sorters beslut

När Skolinspektionen har gjort en tillsyn eller kvalitetsgranskning får den verksamhet som har granskats ett beslut. Det finns flera olika sorters...

Läs mer

Utredning om en skola eller förskola

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen utreder en anmälan mot en skola eller förskola. Vår målsättning är att vi ska fatta ett beslut fyra till fe...

Läs mer

Resultat 1 - 5 av 240