Webbinarium om lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen

Se webbinariet här (extern länk, nytt fönster)

Skolinspektionen har granskat hur 20 kommuner arbetar för att eleverna på alla skolor ska ha en god och likvärdig tillgång till behöriga och erfarna lärare. Bakgrunden till granskningen är lärarens betydelse för elevernas resultat samt skollagens bestämmelse om att fördela resurser efter elevers behov och förutsättningar. Rapporten visar att kommunerna behöver stärka sitt arbete med att attrahera behöriga och erfarna lärare till skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar. 

Under webbinariet berättar projektledaren Rut Hård af Segerstad om rapporten och du har möjlighet att ställa frågor till projektledaren och andra medarbetare från Skolinspektionen. Sandra Tauberman, utvecklingsledare i Burlövs kommun, deltar även i panelen för att lyfta fram exempel på hur de har arbetat med att attrahera lärare till skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar.