Se webbinariet om betygssättning högskoleförberedande program

Lärare undervisar elever i klassrum

Läsr rapporten om betygssättningen

Vi har granskat kvaliteten i betygssättningsprocessen i ett urval skolor i gymnasieskolan där det finns betydande avvikelser mellan betyg på nationella provet och det slutliga kursbetyget. Granskningen visar att betygssättningen på skolorna behöver utvecklas genom att lärarna i större utsträckning samlar in ett tillräckligt brett och varierat underlag i förhållande till hela ämnesplanen.

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3