Skolinspektionen på Bokmässan 2018

Bokmässan i Göteborg besöks varje år av runt 100 000 besökare. Runt 20 procent av dessa kommer från skolans värld. Skolinspektionen finns på plats under årets mässa med ett seminarium och en föreläsning som handlar om skolbibliotekens roll som pedagogisk resurs.

Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla, både när det gäller den språkliga förmågan och den digitala kompetensen. Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och det ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling.

Skolinspektionen har nyligen granskat om och hur skolan använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande. Kom och träffa oss under mässan, ställ frågor och ta del av vad vi sett i granskningen.

Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, deltar. Det gör även projektledaren för granskningen, Anna Wide, undervisningsråd på Skolinspektionen. Under seminariet deltar även forskaren Cecilia Gärdén från Kultur i Väst, undervisningsrådet Anette Holmqvist från Skolverket och bibliotekarien Elin Hafström från Möllevångsskolan i Malmö i en panel tillsammans med Skolinspektionen.

Ett seminarium och en föreläsning

Torsdag 27 september kl. 14.00-14.45

Seminarium: Skolbibliotek som pedagogisk resurs

Lokal: F3

Innehåll:

Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla i elevernas utbildning och ska utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat i vilken utsträckning skolor använder skolbiblioteken som en pedagogisk resurs för att främja elevers lärande, och berättar under seminariet om resultaten och vikten av att skolbiblioteken används som resurs inom hela skolans område. Under seminariet får du även ta del av både utvecklingsområden, framgångsfaktorer och goda exempel, bland annat från Möllevångsskolan i Malmö. Du har även möjlighet att ställa frågor till en panel där även forskaren Cecilia Gärdén från Kultur i Väst och undervisningsrådet Anette Holmqvist från Skolverket deltar.

Medverkanden:

Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen. Anna Wide, undervisningsråd på Skolinspektionen. Cecilia Gärden, fil.dr. i biblioteks- och informationsvetenskap. Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket. Även skolbibliotekarie Elin Hafström från Möllevångsskolan i Malmö deltar.

Fredagen den 28 september kl. 13.00-13.45

Föreläsning: Skolbibliotek som pedagogisk resurs

Plats: Bootcamp i källkritik, Biblioteksloungen D-hallen

Medverkande: Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen. Anna Wide, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Beskrivning/innehåll:

Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla i elevernas utbildning och ska utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat i vilken utsträckning skolor använder skolbiblioteken som en pedagogisk resurs för att främja elevernas lärande. Vi lyfter även aspekter kring källkritik och medie- och informationskunskap. Välkommen att höra mer om resultaten från denna granskning, ta del av framgångsfaktorer och goda exempel, och diskutera skolbiblioteksfrågor med oss.

Kolla ditt skolbibliotek – nytt digitalt självskattningsverktyg

Under mässan visar vi även om vårt nya digitala självskattningsverktyg ”Kolla ditt skolbibliotek”, ett verktyg som skolorna själva kan använda för att belysa sitt eget arbete kring skolbibliotek.

Läs mer och testa verktyget:

www.kolladinskola.se/skolbibliotek

Webbinarium om skolbibliotek

Tisdagen den 11 september höll Skolinspektionen webbinariet ”Skolbibliotek som pedagogisk resurs”. Medverkande var Anna Wide, projektledare för granskningen om skolbibliotek, Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket och forskaren Cecilia Gärden från Kultur i Väst. Du kan du ta del av webbinariet inom kort:

www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Webbinarier/

Mer om granskningen

Här kan du läsa mer om rapporten Skolbibliotek som pedagogisk resurs www.skolinspektionen.se/skolbibliotek

Skolinspektionens ställningstaganden

Under våra Råd och vägledningssidor finns Skolinspektionens ställningstaganden kring skolbibliotekens roll i skolverksamheterna:

www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/skolbibliotek/

Mer om Bokmässan

Läs mer om Bokmässan på deras webbplats: 
www.bokmassan.se