Se webbinariet om musikundervisningen i åk 7-9

Musik i hörlurar

Läs vår rapport om musikundervisningen

Vår granskning visar att musikundervisningen i grundskolan omfattar stora delar av kursplanens centrala innehåll men på de flesta skolorna saknas vissa områden. På alla skolor förekommer musikskapande men många skolor behöver samtidigt utveckla undervisningen så att den bättre främjar elevernas kreativa förmågor. 

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9