Se vårt webbinarium om garanterad undervisningstid

PowerPoint-presentationen

Undervisningstiden är en förutsättning för både måluppfyllelse och likvärdighet i gymnasieskolan. Vår granskning visar att det finns en svag och otydligt styrning och uppföljning på drygt hälften av de granskade skolorna. Det finns även en risk att aktiviteter som är inte är undervisningstid räknas som det. Detta kommer vi att diskutera i webbinariet. 

Under webbinariet kommer vi även att ta upp goda exempel och framgångs-faktorer, som vikten av att arbeta systematiskt med undervisningstiden. 

Läs rapporten

Medverkar gör: Roland Fallström, Magnus Jonasson och Anders Fredriksson från Skolinspektionen