Webbinarium om rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

webbinarium om nationella minoritetsspråk

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av om huvudmän erbjuder och anordnar modersmålsundervisning i de fem nationella minoritetsspråken för elever i årskurs 7-9. Tillsynen visade att många huvudmän brister i erbjudandet av de nationella minoritetsspråken. Det fanns även brister när undervisningen sker genom fjärrundervisning.

Den 26 februari anordade vi ett webbinarium om tillsynen där Robert Östberg från Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen, berättade om resultaten. Tittarna hade även möjlighet att ställa frågor till honom, Stina Johansson, som är jurist på Skolinspektionen samt Johan De Farfalla som är enhetschef på Språkcentrum i Järfälla kommun. Hela webbinariet ser du högst upp.

Rapporten hittar du här: Nationella minoritetsspråk