Webbinarium om studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9

Skolinspektionen har granskat om den studiehandledning på modersmålet för elever i årskurs 7-9 innebär ett tillräckligt stöd för att eleverna ska kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Resultaten visar att den studiehandledning som ges inte alltid är anpassad till elevens behov. Till de hinder som identifierats finns bristande möjligheter till samverkan mellan studiehandledare och lärare, kompetensutvecklingsbehov och bristande kännedom om och förståelse för studiehandledarens uppdrag. 

Läs rapporten