Webbinarium: Undervisning i idrott och hälsa

Det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa består av tre kunskaps­områden: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Granskningen visar att området rörelse och däribland bollspel får ett stort utrymme. Friluftsliv och utevistelse ges överlag ett litet utrymme i undervisningen. Även kunskapsområdet hälsa och livsstil får ett begränsat utrymme kan integreras bättre i idrottsundervisningen.

Mer information om granskningen och rapporten finner du här:
www.skolinspektionen.se/idrott-och-halsa