Webbinarium: Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har det skett stora förändringar inom vuxenutbildningen. Antalet elever har ökat markant och utbildningen sker allt oftare genom avtal mellan kommunala huvudmän och enskilda utbildningsanordnare. Skolinspektionen har därför granskat kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll. I granskningen ingår 30 verksamhetsbesök hos 16 olika enskilda utbildningsanordnare.

Den 15 april anordande vi ett webbinarium om granskningen där Katrin Söderlind från Skolinspektionen berättade om resultaten. Katrin svarade även på frågor från deltagarna tillsammans med Simon Husberg från Skolverket och Per Andersson från Linköpings universitet. Webbinariet hittar du högst upp på sidan.

Mer information om granskningen och rapporten finner du här: 

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad