Skolinspektionen

Nyhetsbrev nr 3 2018

Våra senaste granskningar

Idrott och hälsa i årskurs 7–9
Granskningen visar att rörelse och bollspel får större utrymme än till exempel friluftsliv och utevistelse. Kvalitetsgranskningen består dels av en bredare kartläggning av 100 grundskolor, dels av en närmare granskning av 22 skolor.
Läs mer

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs
Vi har granskat om och hur skolan använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande.
Läs mer

Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen
Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen. 
Läs mer 

Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan
Undervisningstiden är en av gymnasieskolans viktigaste resurser och en viss mängd undervisningstid är nödvändig för att ge goda och likvärdiga förutsättningar för lärande i gymnasieskolan. Vår granskning visar att flera huvudmän och rektorer inte prioriterar elevernas rätt till garanterad undervisningstid.
Läs mer

Webbinarier

Titta i efterhand!

  • Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan
  • Kommuners styrning av gymnasieskolan
  • Sex- och samlevnadsundervisning

Till webbinarier på skolinspektionen.se


GD-bloggen

Ämnet idrott och hälsa – tävlingsinslag kan utmana syftet
Läs mer

"Undervisningstid i gymnasieskolan får inte tappas!"
Läs mer

BEO-bloggen

Psykisk ohälsa hos barn är en angelägenhet för skolan
Läs mer

Andra nyheter

Sammanställning av Skolenkäten våren 2018
Rapporten utgår från de svar som 56 000 elever och 19 500 lärare i 1 412 grund- och gymnasieskolor lämnade om olika aspekter av skola och undervisning.
Läs mer


Följ oss i sociala medier

Vill du tipsa någon annan om nyhetsbrevet?

Den här länken kan du skicka till någon du tror skulle vilja läsa Skolinspektionens nyhetsbrev: skolinspektionen.se/nyhetsbrev