Skolinspektionen

 

NYHETSBREV nr 1


Senaste granskningar

Skolinspektionens slutrapport om förskolan till regeringen

Problem med likvärdigheten tydliga efter Skolinspektionens tre år långa granskning av förskolan.
Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver stärkas

Skolinspektionen har under 2017 granskat sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Läs mer

Förskolans värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra en demokratisk värdegrund.
Läs mer

Fritidshemmens undervisningsuppdrag osynligt

Enligt läroplanen ska fritidshemmens undervisning behandla fyra kunskapsområden. Skolinspektionen har granskat hur väl fritidshemmen ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågor inom två av dessa.
Läs mer

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar bidrar till skolornas utvecklingsarbete

"Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling." Så står det i förordet till alla rapporter från Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar. Skolinspektionen har nu gjort två undersökningar för att se om vi lyckas med det.
Läs mer

Kommande webbinarium

Webbinarium om huvudmännens klagomålshantering den 20 mars 15.00
Läs mer

Skolinspektionen arrangerar webbaserade seminarier om olika ämnen. Alla som vill är välkomna att delta. Här kan du titta på inspelningar av tidigare webbinarier. Du kan också anmäla dig som prenumerant på inbjudningar till våra webbinarier. skolinspektionen.se/webbinarier


GD-bloggen

Efter #MeToo – hur står det till med skolans sex- och samlevnadsundervisning?
Läs mer


Andra nyheter från Skolinspektionen

Statistik över anmälningar till Skolinspektionen under 2017
Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO, har ökat med fem procent under 2017, jämfört med samma period förra året. 
Läs mer

Nytt beslut om avgifter i grundskolan
Idag används digitala verktyg i många skolors undervisning. Kostnaden är hög för dessa läromedel och de kan lätt gå sönder. Flera skolor har tagit fram avtal där vårdnadshavarna står som ersättningsskyldiga vid skada. Men vad är det som gäller, ska inte skolan vara avgiftsfri?
Läs mer 

Skolinspektionens årsredovisning för 2017 klar
År 2017 har varit ett intensivt och omväxlande arbetsår för Skolinspektionen. Vi har fortsatt stått för en bred granskning och inspektion i svenska skolor och förskolor.
Läs mer


Följ oss i sociala medier


Vill du tipsa någon annan om nyhetsbrevet?

Den här länken kan du skicka till någon du tror skulle vilja läsa Skolinspektionens nyhetsbrev: skolinspektionen.se/nyhetsbrev