Skolinspektionen

NYHETSBREV


Kommande webbinarier

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 
4 maj 15.00-16.00 

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan 
19 maj 10.00-11.00

Du kan se våra webbinarier i efterhand. 

Prenumerera på inbjudningar till våra webbinarier

Skolinspektionen arrangerar webbaserade seminarier om olika ämnen. Alla som vill är välkomna att delta. Här kan du titta på inspelningar av tidigare webbinarier. Du kan också anmäla dig som prenumerant på inbjudningar till våra webbinarier. skolinspektionen.se/webbinarier

Nya rapporter

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Många kommuner erbjuder nyanlända elever ett bra mottagande, men de kan bli bättre på att ta tillvara elevers tidigare kunskaper. Granskningen genomfördes hos 26 kommuner och 2 fristående skolhuvudmän.

Läs rapporten: https://www.skolinspektionen.se/nyanlanda
Kolla-verktyg: http://kolladinskola.se/1357.aspx 
Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.
Här finns allt vårt material om nyanlända elever samlat: 
www.skolinspektionen.se/nyanlandaelever

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 

På många förskolor saknar personalen tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Granskningen genomfördes vid 34 förskolor.  

Läs rapporten: https://www.skolinspektionen.se/flersprak
Kolla-verktyg: http://kolladinskola.se/flersprakiga-barn/
Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.
Här finns allt vårt material om förskolan samlat: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/forskolan/

Särskild undervisning på sjukhus 

Det finns elever som vårdas på sjukhus utan att erbjudas sjukhusundervisning, trots att de kan ha rätt till det. Granskningen grundades på en enkät till de 37 kommuner som fått bidrag för att bedriva särskild undervisning vid sjukhus. Verksamhetsbesök och intervjuer genomfördes även vid 20 slumpmässigt utvalda sjukhusskolor. 

Läs rapporten: https://www.skolinspektionen.se/sjukhusskola

Språkintroduktion i gymnasieskolan

Många gymnasieskolor med språkintroduktion tillgodoser inte elevernas utbildningsbehov. Eleverna får ofta läsa ett fåtal ämnen enligt samma schema, oavsett vilka individuella förkunskaper de har. Granskningen genomfördes på 42 gymnasieskolor. 

Läs rapporten: https://www.skolinspektionen.se/sprakintro-2017
Webbinarium: https://youtu.be/f1ARkUf8eAc

Arbetsformer och lärarstöd i grundskolan

Vid en oanmäld granskning fick eleverna i årskurs 3 inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle där Skolinspektionen observerade helklassundervisning. Besöken genomfördes på 60 slumpmässigt utvalda grundskolor. 

Läs rapporten: www.skolinspektionen.se/lararstod-2016

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna har stor betydelse för att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. I flera kommuner pågår arbete med att utveckla utbildningen. Tillsynen omfattade ett kommunalförbund och 15 kommuner. 

Läs rapporten: www.skolinspektionen.se/sarvux 

Sammanfattning av erfarenheter från granskning och tillsyn med fokus på undervisning och studiemiljö

Läs mer: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Arsrapport/arsrapport/


Resultatet från vårens omgång av skolenkäter på skol- 
och huvudmannanivå är nu sammanställda

Läs mer: https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten


Antalet anmälningar ökar 

Läs mer: https://skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/antalet-anmalningar-till-skolinspektionen-okar/


Ta del av Skolinspektionens beslut

På Skolinspektionens webbplats hittar du tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten, resultat från omrättning av nationella prov och information om anmälningar: skolinspektionen.se/beslut


Följ oss i sociala medier


Prenumerera på vårt RSS-flöde

Låt nyheterna komma till dig. Här kan du ta del av våra nyheter via RSS: skolinspektionen.se/rssnews


Vill du tipsa någon annan om nyhetsbrevet?

Den här länken kan du skicka till någon du tror skulle vilja läsa Skolinspektionens nyhetsbrev: skolinspektionen.se/nyhetsbrev