Skolinspektionen

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 5, 2018

Nu har det första beslutet kommit från en regelbunden kvalitetsgranskning

Elin Wägnerskolan i Växjö fick i fredags beslut från en regelbunden kvalitetsgranskning. ”Det är tydligt att processen är större än att enbart kontrollera, utan även att stödja för en ökad kvalitet i skolan.” säger Josefin Nilsson, biträdande rektor på skolan.

Skolinspektionens dag 2018

Vi har utökat med fler platser! Gör din anmälan innan den 31 oktober till höstens stora konferensserie Skolinspektionens dag. Temat för året är "Att organisera och leda utmaningar".

Ägar- och ledningsprövning: Nya regler för enskilda huvudmän

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Här förklarar vi kort om vad de nya reglerna innebär.

Träff mellan myndigheter

För att stärka funktionshinders­organisationernas insyn i skolmyndigheternas arbete kommer Skolinspektionen, tillsammans med SPSM och Skolverket, att regelbundet träffas för att diskutera hur myndigheterna jobbar inom området. Den 10 oktober var det Skolinspektionens tur att anordna mötet.


Vår senaste granskning

Skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7
Att börja i årskurs 7 innebär en stor förändring för många elever. Det innebär ofta ett högre tempo, ändrad struktur samt högre krav på eget ansvarstagande. Skolinspektionen har granskat hur övergången har skett på 17 skolor där elever börjat i årskurs 7.

Kommande granskning: Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska om samhällskunskap. Håll utkik på skolinspektionen.se

Webbinarier

Titta i efterhand!
Till webbinarier på skolinspektionen.se

Följ oss i sociala medier

Vill du tipsa någon annan om nyhetsbrevet?

Den här länken kan du skicka till någon du tror skulle vilja läsa Skolinspektionens nyhetsbrev: skolinspektionen.se/nyhetsbrev