Föreskrifter

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola
Bestämmelser om hur en ansökan om godkännande som huvudman ska gå till. Föreskrifterna gäller ansökan om fristående förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola, SKOLFS 2011:154 (extern länk, nytt fönster)

Ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning
Bestämmelser om hur man ska ansöka om tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg för vuxenutbildning.
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning, SKOLFS 2011:155 (extern länk, nytt fönster)

Ansökan att använda färdighetsprov från och med årskurs 4
Bestämmelser om hur man ska ansöka om att från och med årskurs 4 få använda färdighetsprov som villkor för antagning till en viss skolenhet eller elevgrupp, grund för urval till en viss skolenhet eller elevgrupp när det finns fler sökande än platser och villkor för fortsatt utbildning vid en viss skolenhet eller elevgrupp.
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4, SKOLFS 2012:28 (extern länk, nytt fönster) 

Ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska
Bestämmelser om hur man ska ansöka om att få anordna delar av undervisningen i grundskolan på engelska.
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska, SKOLFS 2012:26

Ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen
Bestämmelser om hur man ska ansöka om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen.
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen, SKOLFS 2012:27 (extern länk, nytt fönster)