Förmåner och villkor

Arbetstid

Vi tillämpar flextid som ger dig möjlighet att lättare kombinera arbete och fritid.

Friskvård

Du har möjlighet till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du erbjuds även ett friskvårdsbidrag.

Försäkringar

Som anställd omfattas du av:

  • Statens grupplivförsäkring
  • Arbetsskadeförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Kåpan plus (pensionsförsäkring)

Föräldrapenningtillägg

När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning (över grundnivå) ger vi dig en kompletterande ersättning till föräldrapenningen från Försäkringskassan som kallas föräldrapenningtillägg.

Läkarvård och sjukvård

Skolinspektionen subventionerar utgifter som du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel. Vi kompletterar sjukpenningen som du får från Försäkringskassan vid längre sjukskrivningar.

Lön

Skolinspektionen tillämpar individuell lönesättning. Det innebär att din lön baseras på ditt arbetsresultat, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, ditt ansvar och marknadsfaktorer. Skolinspektionen använder sig av modellen lönesättande samtal som sker direkt mellan chef och medarbetare.

Pensioner

På Statens pensionsverks (SPV) hemsida, hittar du information om tjänstepensionen:

spv.se (extern länk, nytt fönster) 

Semester

Upp till 29 år: 28 dagar/år.   
30-40 år: 31 dagar/år.  
40 år eller äldre: 35 dagar/år.