Status för rekrytering

 

  

Två kommunikatörer till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:3674
Sista ansökningsdag 2019-05-25
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Registrator med arkivkunskaper till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:4016
Sista ansökningsdag 2019-05-18
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 2019:3801
Sista ansökningsdag 2019-05-07
Antal sökande  78
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm
 Dnr. 2019:3148
Sista ansökningsdag 2019-04-14
Antal sökande  37
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Stefanie de Pourbaix
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-05-02
 
Enhetschef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:2367
Sista ansökningsdag 2019-04-07
Antal sökande  127
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:1922
Sista ansökningsdag 2019-04-01
Antal sökande  158
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Klas Tambour
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-05-07
 
Utredare till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 2019:2313
Sista ansökningsdag 2019-04-07
Antal sökande  110
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Administratör till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2019:2281
Sista ansökningsdag 2019-04-03
Antal sökande  71
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2019:485
Sista ansökningsdag 2019-02-21
Antal sökande  35
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Frida Eek
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-03-28
 
Jurist till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm
 Dnr. 2019:1101
Sista ansökningsdag 2019-02-10
Antal sökande  36
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Hanna Teleman, Niklas Beijar Johansson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-03-06
 
Jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 2019:1232
Sista ansökningsdag 2019-02-22
Antal sökande  69
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Emma Algotsson, Filippa Henkow, Linn Lundmark, Emma Martinsson 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-03-28
 
Jurist till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:1467
Sista ansökningsdag 2019-03-25
Antal sökande  64
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:1468
Sista ansökningsdag 2019-03-25
Antal sökande  219
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan