Status för rekrytering

Avdelningsjurist till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 2019:198
Sista ansökningsdag 2019-02-18
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Ekonomichef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:11232
Sista ansökningsdag 2019-01-09
Antal sökande  12
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
IT-chef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:11223
Sista ansökningsdag 2019-01-14
Antal sökande  48
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 21-2018:9718
Sista ansökningsdag 2018-11-22
Antal sökande  40
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 21-2018:11359
Sista ansökningsdag 2018-12-31
Antal sökande  123
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 21-2018:11596
Sista ansökningsdag 2018-12-31
Antal sökande  59
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Registrator till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:10851
Sista ansökningsdag 2018-12-16
Antal sökande  27
Genomgång av ansökningar pågår Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Två utredare till Skolinspektionens tillståndsprövning i Stockholm
 Dnr. 21-2018:10765
Sista ansökningsdag 2018-12-21
Antal sökande  114
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 21-2018:10001
Sista ansökningsdag 2018-12-03
Antal sökande  19
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Kommunikatör till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:8726
Sista ansökningsdag 2018-10-29
Antal sökande  96
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår Klar
Tillsatt med sökande  Jonny Wagman Söderström, Stefan Särnefält
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-12-17
 
Jurist till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:8727
Sista ansökningsdag 2018-10-29
Antal sökande  50
Genomgång av ansökningar pågår Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-01-11
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:8609
Sista ansökningsdag 2018-10-29
Antal sökande  112
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2019-01-10
 
Enhetschef till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 21-2018:3765
Sista ansökningsdag 2018-11-04
Antal sökande  17
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår Klar
Tillsatt med sökande  Sofia Lindstrand
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-12-18
 
Utredare till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 21-2018:6043
Sista ansökningsdag 2018-09-03
Antal sökande  108
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan