Status för rekrytering

 

  

Notariemeriterad jurist till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:9348
Sista ansökningsdag 2019-12-01
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Ekonomiassistent till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:8450
Sista ansökningsdag 2019-11-17
Antal sökande  100
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Statistiker/Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:8456
Sista ansökningsdag 2019-11-10
Antal sökande  68
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Administratör till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:9144
Sista ansökningsdag 2019-11-22
Antal sökande  154
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:8220
Sista ansökningsdag 2019-11-03
Antal sökande  51
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Josefin Godlund
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-12-05
 
Jurist till Skolinspektionens rättsenhet i Stockholm
 Dnr. 2019:7208
Sista ansökningsdag 2019-10-20
Antal sökande  47
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare med pedagogisk inriktning till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:7793
Sista ansökningsdag 2019-10-16
Antal sökande  134
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:7794
Sista ansökningsdag 2019-10-16
Antal sökande  99
Genomgång av ansökningar pågår Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm
 Dnr. 2019:7223
Sista ansökningsdag 2019-10-06
Antal sökande  83
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Niklas Beijar Johansson, Stefanie de Pourbaix, Isabella Markskog, Ellen Hansson, Maria Hvittfeldt, Lisa Ljunggren
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-11-13
 
Notariemeriterad jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 2019:6834
Sista ansökningsdag 2019-09-15
Antal sökande  45
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Rebecka Sjölund och Sanna Lindmark Starkenberg
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-11-15
 
Enhetschef inom kvalitetsgranskning till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:6988
Sista ansökningsdag 2019-09-27
Antal sökande  31
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Camilla Thinsz Fjellström
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-10-29
 
Utredare med pedagogisk inriktning till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:6989
Sista ansökningsdag 2019-09-19
Antal sökande  211
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Upphandlingsansvarig till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:6730
Sista ansökningsdag 2019-09-15
Antal sökande  21
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Päivi Katiska
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-10-18
 
Administratör till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:6687
Sista ansökningsdag 2019-09-09
Antal sökande  107
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Jelena Fuckar
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-10-14
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:6478
Sista ansökningsdag 2019-09-11
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:6477
Sista ansökningsdag 2019-09-11
Antal sökande  198
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Administratör till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:5977
Sista ansökningsdag 2019-08-18
Antal sökande  207
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Armi Zetterström
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-09-05
 
Registrator till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:6064
Sista ansökningsdag 2019-08-14
Antal sökande  98
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Daniela Ravello
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-10-15
 
Jurist till Skolinspektionen i Umeå
 Dnr. 2019:5325
Sista ansökningsdag 2019-08-09
Antal sökande  28
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande  Sara Welin
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-09-06
 
Enhetschef till Skolinspetionen i Stockholm
 Dnr. 2019:5429
Sista ansökningsdag 2019-08-11
Antal sökande  52
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Carin Clevesjö
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-10-17
 
Utredare till Skolinspektionens tillståndsprövning i Stockholm
 Dnr. 2019:5279
Sista ansökningsdag 2019-08-18
Antal sökande  147
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Sandra Adawi
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-10-21
 
Utredare till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2019:5271
Sista ansökningsdag 2019-08-12
Antal sökande  194
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Arne Hellmark, Mattias Johaneesson, Maud Wilhelmsen, Gunilla Feiff, Håkan Fleischer, Ola Cederblad, Johan Hieronymus
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-11-06