Status för rekrytering

Jurist till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 21-2018:10001
Sista ansökningsdag 2018-12-03
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Kommunikatör till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:8726
Sista ansökningsdag 2018-10-29
Antal sökande  96
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:8727
Sista ansökningsdag 2018-10-29
Antal sökande  50
Genomgång av ansökningar pågår Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:8609
Sista ansökningsdag 2018-10-29
Antal sökande  112
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 21-2018:8525
Sista ansökningsdag 2018-10-17
Antal sökande  69
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 21-2018:8523
Sista ansökningsdag 2018-10-17
Antal sökande  43
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Upphandlare till Skolinspektionen
 Dnr. 21-2018:6872
Sista ansökningsdag 2018-09-16
Antal sökande  24
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Madeleine Weber
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-10-03
 
Ekonomichef till Skolinspektionen
 Dnr. 21-2018:7669
Sista ansökningsdag 2018-10-07
Antal sökande  16
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare med juridisk inriktning till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 21-2018:6625
Sista ansökningsdag 2018-08-29
Antal sökande  35
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Tove Larsdotter Wertsén
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-10-25
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 21-2018:6604
Sista ansökningsdag 2018-08-29
Antal sökande  155
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Fredrik Thornberg
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-11-02
 
Enhetschef till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 21-2018:3765
Sista ansökningsdag 2018-11-04
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 21-2018:6043
Sista ansökningsdag 2018-09-03
Antal sökande  108
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Kommunikationschef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:3721
Sista ansökningsdag 2018-04-26
Antal sökande  49
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Maud Larsen
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2018-07-31 
 
Jurist på enheten juridiskt stöd och anmälningsärenden i Umeå
 Dnr. 21-2018:5068
Sista ansökningsdag 2018-06-12
Antal sökande  17
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Frida Oredsson, Sabina Östling
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-08-16
 
Utredare till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 21-2018:4149
Sista ansökningsdag 2018-05-17
Antal sökande  121
Genomgång av ansökningar pågår Avbruten rekrytering
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-10-12
 
Moderna beredskapsjobb till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 21-2018:2856
Sista ansökningsdag 2018-04-13
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
   
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 21-2018:2861, 21-2018:2935
Sista ansökningsdag 2018-04-16
Antal sökande  142
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Irene Arvidsson, Carolin Backlund, Maria Lundström, Fredrik Holmqvist, Charlotte Lindmanner Sultan, Anne Mellgren
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-08-02
 
Avdelningschef till Stockholm
 Dnr. 21-2018:1008
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Antal sökande  70
Genomgång av ansökningar pågår Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Jukka Kuusisto
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-08-30