Status för rekrytering

 

  

Jurist till Skolinspektionen i Umeå
 Dnr. 2019:5325
Sista ansökningsdag 2019-08-09
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef till Skolinspetionen i Stockholm
 Dnr. 2019:5429
Sista ansökningsdag 2019-08-11
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionens i Göteborg
 Dnr. 2019:5427
Sista ansökningsdag 2019-06-24
Antal sökande  32
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Erik André
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-06-27
 
Utredare till Skolinspektionens tillståndsprövning i Stockholm
 Dnr. 2019:5279
Sista ansökningsdag 2019-08-18
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2019:5271
Sista ansökningsdag 2019-08-12
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2019:4840
Sista ansökningsdag 2019-06-03
Antal sökande  39
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Marcella Björkqvist och Sabina Östling
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-06-25
 
Två kommunikatörer till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:3674
Sista ansökningsdag 2019-05-25
Antal sökande  122
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Registrator med arkivkunskaper till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:4016
Sista ansökningsdag 2019-05-18
Antal sökande  33
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-06-25
 
Jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 2019:3801
Sista ansökningsdag 2019-05-07
Antal sökande  78
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande   Caroline Löfling, Fredrik Löfgren, Ola Vinnerljung
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan   2019-07-03
 
Enhetschef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:2367
Sista ansökningsdag 2019-04-07
Antal sökande  127
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Andreas Gydingsgård och Mia Martini
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-07-05
 
Utredare till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 2019:2313
Sista ansökningsdag 2019-04-07
Antal sökande  110
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår Klar
Tillsatt med sökande  Helena Lanver
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-06-18