Start

Status för rekrytering

Utredare i Lund
Dnr. 21-2017:2435
Sista ansökningsdag 2017-04-18
Antal sökande 74 
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Kvalificerad utredare till Generaldirektörens stab i Stockholm
Dnr. 21-2017:2346
Sista ansökningsdag 2017-04-05
Antal sökande 16
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Utredare, pedagog eller samhällsvetare, i Stockholm
Dnr. 21-2017:2374
Sista ansökningsdag 2017-04-05
Antal sökande 84 
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Utredare, jurist, i Stockholm
Dnr. 21-2017:2362
Sista ansökningsdag 2017-04-04
Antal sökande 30
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Jurist i Linköping
Dnr. 21-2017:1929
Sista ansökningsdag 2017-03-20
Antal sökande 22 
Genomgång av ansökningar pågår Ja 
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Utredare i Göteborg
Dnr. 21-2017:1895
Sista ansökningsdag 2017-03-14
Antal sökande 143
Genomgång av ansökningar pågår Ja 
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Utredare i kvalitetsgranskning i Stockholm
Dnr. 21-2017:1784
Sista ansökningsdag 2017-03-15
Antal sökande 60
Genomgång av ansökningar pågår Ja 
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Jurist till Barn- och elevombudet
Dnr. 21-2017:1496
Sista ansökningsdag 2017-02-28
Antal sökande  45
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Madeleine Burevik
Per Ekare
Elin Lilijenbladh
Malin Ockborn
Charlotte Pehrsson
Frida Petersson 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-03-28

 

Utredare/jurist i Stockholm
Dnr. 21-2017:1395
Sista ansökningsdag 2017-02-26
Antal sökande 45
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Emilia Albertsson
Sebastian Caicedo Gordh
Isabella Frost
Emilie Gustafsson
Karin Rådén
Seth Selin 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-03-27

 

Enhetschef i Göteborg
Dnr. 21-2017:1214
Sista ansökningsdag 2017-03-02
Antal sökande 39
Genomgång av ansökningar pågår Ja 
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Administratör i Stockholm
Dnr. 21-2017:1208
Sista ansökningsdag 2017-02-19
Antal sökande 76
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Utredare med juristbakgrund i Göteborg
Dnr. 21-2017:839
Sista ansökningsdag 2017-02-06
Antal sökande  8
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande Claes Börjesson 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-03-01

 

Utredare i Linköping
Dnr. 21-2017:806
Sista ansökningsdag 2017-02-13
Antal sökande 91
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Jurister i Lund
Dnr. 21-2017:674
Sista ansökningsdag 2017-02-19
Antal sökande 37
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Utredare i Stockholm
Dnr. 21-2016:10025
Sista ansökningsdag 2017-02-12
Antal sökande 134
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Linda Ahlgren
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2017-03-23 

 

HR-specialist i Stockholm
Dnr. 21-2017:405
Sista ansökningsdag 2017-02-05
Antal sökande 47
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Rekryterare i Stockholm
Dnr. 21-2016:10026
Sista ansökningsdag 2017-01-29
Antal sökande 59
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan Rekryteringen avbruten 2017-03-14 

 

Kvalificerad utredare/statistiker i Stockholm
Dnr. 21-2016:10022
Sista ansökningsdag 2017-01-23
Antal sökande 79
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Assisterande utredare/statistiker i Stockholm
Dnr. 21-2016:10021
Sista ansökningsdag 2017-01-11
Antal sökande 75
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Signe Svallfors 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2017-03-10 

 

Utredare i Stockholm
Dnr. 21-2016:10097
Sista ansökningsdag 2017-01-16
Antal sökande 114
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Johan Duval
Jessica Ek
Henrik Fredriksson
Marlene Giertz
Eva Lindgren
Mari Isacson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-03-23

 

Administratör i Stockholm
Dnr. 21-2016:10096
Sista ansökningsdag 2017-01-16
Antal sökande 113
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Angelika Björk
Susanne Sköldås
Linda Wallbäck 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-03-10

 

Administratör i Linköping
Dnr. 21-2016:10024
Sista ansökningsdag 2017-01-16
Antal sökande 127
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Kvalificerad jurist i Stockholm
Dnr. 21-2016:9862
Sista ansökningsdag 2017-01-16
Antal sökande 27
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Kommunikationschef i Stockholm
Dnr. 21-2016:9743
Sista ansökningsdag 2017-01-16
Antal sökande 88
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

 

Jurist till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd
Dnr. 21-2016:9558
Sista ansökningsdag 2017-01-11
Antal sökande 37
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Helena Söderberg 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-03-10

 

Utredare i Göteborg
Dnr. 21-2016:8932
Sista ansökningsdag 2016-11-28
Antal sökande 40
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Helena Boëthius
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2017-02-28 

 

Utredare i Umeå
Dnr. 21-2016:8388
Sista ansökningsdag 2016-11-13
Antal sökande  81
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Ulrika Holm
Gunnel Olofsson
Anna Tegström 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2017-03-01