Status för rekrytering

2018-04-16

Moderna beredskapsjobb till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:2362
Sista ansökningsdag 2018-04-06
Antal sökande  14
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Moderna beredskapsjobb till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 21-2018:2856
Sista ansökningsdag 2018-04-13
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till statistikenheten
 Dnr. 21-2018:3124
Sista ansökningsdag 2018-04-04
Antal sökande  1
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Tina Sajjadi
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-04-09
 
Utredare med pedagogisk inriktning
 Dnr. 21-2018:2859
Sista ansökningsdag 2018-04-13
Antal sökande  89
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 21-2018:2861
Sista ansökningsdag 2018-04-16
Antal sökande  133
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare Tillsyn Stockholm
 Dnr. 21-2018: 1970
Sista ansökningsdag 2018-04-01
Antal sökande  107
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare tillståndsenheten Stockholm
 Dnr. 21-2018: 2494
Sista ansökningsdag 2018-04-01
Antal sökande  103
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Registrator till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:1904
Sista ansökningsdag 2018-02-27
Antal sökande  27
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Kristofer Lilja
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-03-28
 
Två jurister till Skolinspektionens rättsenhet
 Dnr. 21-2018:1247
Sista ansökningsdag 2018-03-09
Antal sökande  47
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
HR-partner
 Dnr. 21-2018:1659
Sista ansökningsdag 2018-02-28
Antal sökande  43
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Kvalificerad ekonom med utvecklingsansvar till ekonomisk granskning 
 Dnr. 21-2018:1526
Sista ansökningsdag 2018-03-04
Antal sökande  15
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Avdelningschef för inspektionsavdelningen i Stockholm 
 Dnr. 21-2018:1008
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Antal sökande  70
Genomgång av ansökningar pågår Klar
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef enheten för Statistik
 Dnr. 21-2018:804
Sista ansökningsdag 2018-02-25
Antal sökande 12
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till anmälningsärenden i Lund
 Dnr. 21-2018:581
Sista ansökningsdag 2018-02-02
Antal sökande
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Sara Lundberg 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-09
 
Utredare/Statistiker till Enheten för Statistik i Stockholm
 Dnr. 21-2018: 321
Sista ansökningsdag 2018-02-11
Antal sökande 78 
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  Marcus Hugosson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-03-29
 
Enhetschef till Lund
 Dnr. 21-2018:140
Sista ansökningsdag 2018-02-11
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Cecilia Kjellman
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-03-28
 
Avdelningschef till verksamhetsstöd vid Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018: 95
Sista ansökningsdag 2018-01-28
Antal sökande  58
Genomgång av ansökningar pågår Klar
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Tillståndsenheten i Stockholm
 Dnr. 21-2017:11024
Sista ansökningsdag 2018-01-21
Antal sökande  86
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Frida Hedberg
Jonna Svanholm
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-08
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 10968
Sista ansökningsdag 2018-01-21
Antal sökande  181
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande Lillie Eriksson Bäckwal, Renata Grelak, Erica Ström, Karin Persson Gode, Anders Forsberg, Davor Zovko
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-03-16