Status för rekrytering

 

  

Jurist till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm
 Dnr. 2019:7223
Sista ansökningsdag 2019-10-06
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Notariemeriterad jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 2019:6834
Sista ansökningsdag 2019-09-15
Antal sökande  45
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef inom kvalitetsgranskning till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:6988
Sista ansökningsdag 2019-09-27
Antal sökande  31
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare med pedagogisk inriktning till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:6989
Sista ansökningsdag 2019-09-19
Antal sökande  211
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Upphandlingsansvarig till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:6730
Sista ansökningsdag 2019-09-15
Antal sökande  21
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Administratör till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:6687
Sista ansökningsdag 2019-09-09
Antal sökande  107
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Jelena Fuckar
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-10-14
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:6478
Sista ansökningsdag 2019-09-11
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:6477
Sista ansökningsdag 2019-09-11
Antal sökande  198
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Administratör till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:5977
Sista ansökningsdag 2019-08-18
Antal sökande  207
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Armi Zetterström
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-09-05
 
Registrator till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:6064
Sista ansökningsdag 2019-08-14
Antal sökande  98
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Daniela Ravello
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-10-15
 
Jurist till Skolinspektionen i Umeå
 Dnr. 2019:5325
Sista ansökningsdag 2019-08-09
Antal sökande  28
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande  Sara Welin
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-09-06
 
Enhetschef till Skolinspetionen i Stockholm
 Dnr. 2019:5429
Sista ansökningsdag 2019-08-11
Antal sökande  52
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionens tillståndsprövning i Stockholm
 Dnr. 2019:5279
Sista ansökningsdag 2019-08-18
Antal sökande  147
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2019:5271
Sista ansökningsdag 2019-08-12
Antal sökande  194
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Två kommunikatörer till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:3674
Sista ansökningsdag 2019-05-25
Antal sökande  122
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Charlotte Nording Gabrielsson och Stefan Särnefält
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-08-05
 
Jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 2019:3801
Sista ansökningsdag 2019-05-07
Antal sökande  78
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande   Caroline Löfling, Fredrik Löfgren, Ola Vinnerljung
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan   2019-07-03
 
Enhetschef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:2367
Sista ansökningsdag 2019-04-07
Antal sökande  127
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Andreas Gydingsgård och Mia Martini
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-07-05