Status för rekrytering

 

  

Enhetschef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:2367
Sista ansökningsdag 2019-04-07
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2019:1922
Sista ansökningsdag 2019-04-01
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionens tillståndsprövning i Stockholm
 Dnr. 2019:2190
Sista ansökningsdag 2019-03-24
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 2019:2313
Sista ansökningsdag 2019-04-07
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Administratör till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2019:2281
Sista ansökningsdag 2019-04-03
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2019:485
Sista ansökningsdag 2019-02-21
Antal sökande  35
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm
 Dnr. 2019:1101
Sista ansökningsdag 2019-02-10
Antal sökande  36
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Hanna Teleman, Niklas Beijar Johansson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-03-06
 
Jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
 Dnr. 2019:1232
Sista ansökningsdag 2019-02-22
Antal sökande  69
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Arkivassistent till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:1268
Sista ansökningsdag 2019-02-28
Antal sökande  46
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:1467
Sista ansökningsdag 2019-03-25
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:1468
Sista ansökningsdag 2019-03-25
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Avdelningsjurist till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 2019:198
Sista ansökningsdag 2019-02-18
Antal sökande  12
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Ekonomichef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:11232
Sista ansökningsdag 2019-01-09
Antal sökande  12
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Anna Stolarska
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-02-21
 
IT-chef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:11223
Sista ansökningsdag 2019-01-14
Antal sökande  48
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-03-12
 
Utredare till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 21-2018:11359
Sista ansökningsdag 2018-12-31
Antal sökande  124
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Camilla Adler, Annalena Holm, Ann-Kristin Hammersberg, Maria Lodmark, Henrietta Adamsson Eryd
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-03-12
 
Två utredare till Skolinspektionens tillståndsprövning i Stockholm
 Dnr. 21-2018:10765
Sista ansökningsdag 2018-12-21
Antal sökande  114
Genomgång av ansökningar pågår  Klar
Intervjuer pågår  Klar
Tillsatt med sökande  Liselotte Fredzell och Sofia Johansson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2019-03-08