Status för rekrytering

HR-partner
 Dnr. 21-2018:1659
Sista ansökningsdag 2018-02-28
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Kvalificerad ekonom med utvecklingsansvar till ekonomisk granskning 
 Dnr. 21-2018:1526
Sista ansökningsdag 2018-03-04
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Avdelningschef för inspektionsavdelningen i Stockholm 
 Dnr. 21-2018:1008
Sista ansökningsdag 2018-02-28
Antal sökande 15 
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef enheten för Statistik
 Dnr. 21-2018:804
Sista ansökningsdag 2018-02-25
Antal sökande
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till anmälningsärenden i Lund
 Dnr. 21-2018:581
Sista ansökningsdag 2018-02-02
Antal sökande
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Sara Lundberg 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-09
 
Utredare/Statistiker till Enheten för Statistik i Stockholm
 Dnr. 21-2018: 321
Sista ansökningsdag 2018-02-11
Antal sökande 78 
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef till Lund
 Dnr. 21-2018:140
Sista ansökningsdag 2018-02-11
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Avdelningschef till verksamhetsstöd vid Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018: 95
Sista ansökningsdag 2018-01-28
Antal sökande  58
Genomgång av ansökningar pågår Klar
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Tillståndsenheten i Stockholm
 Dnr. 21-2017:11024
Sista ansökningsdag 2018-01-21
Antal sökande  86
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Frida Hedberg
Jonna Svanholm
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-08
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 10968
Sista ansökningsdag 2018-01-21
Antal sökande  181
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Anmälningsärenden Stockholm
 Dnr. 21-2017: 10837
Sista ansökningsdag 2018-01-17
Antal sökande  59
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Göteborg
 Dnr. 21-2017: 9330
Sista ansökningsdag 2017-11-24
Antal sökande  101
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Miriam Werlinder, Sofie Spetz, Henrik Sundgren
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-05
 
Chef till enheten för tillståndsprövning
 Dnr. 21-2017:10423
Sista ansökningsdag 2018-01-08
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Mikael Carstensen
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2018-02-15 
 
Utredare till Lund
Dnr. 21-2017: 10099
Sista ansökningsdag 2017-12-15
Antal sökande  146
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  Anna Johansson, Carolin Backlund
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-01
 
Utredare med pedagogisk inriktning till Stockholm
Dnr. 21-2017: 9901
Sista ansökningsdag 2017-12-12
Antal sökande  95
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Ylva Gunnars, Erica Jonvallen
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-31
 Administratör till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 9804
Sista ansökningsdag 2017-12-01
Antal sökande  76
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  Mimika Kurdari
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-04
 
Jurist på enheten för anmälningsärenden Umeå
Dnr. 21-2017: 9456
Sista ansökningsdag 2017-11-30
Antal sökande  38
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Emelie Olovsson, Ingela Eriksson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-23
 
Utredare till Göteborg
 SöderDnr. 21-2017: 9514
Sista ansökningsdag 2017-11-29
Antal sökande  147
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Johanna Svedberg, Fredrik Nellemo
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-05
 
Administrativ assistent till Huvudkontoret i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 7487
Sista ansökningsdag 2017-09-29
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Hanne Berling
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-19
 
Utredare, Jurist till Linköping Söder
Dnr. 21-2017: 6936
Sista ansökningsdag 2017-09-16
Antal sökande  8
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan