Överklagan

Den som vill överklaga Skolinspektionens anställningsbeslut ska göra det skriftligen.

Överklagandet ska ställas till Statens överklagandenämnd men sändas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då informationen om anställningen lämnades på myndighetens hemsida.

Den som överklagar ska ange vilket beslut överklagandet gäller och den ändring i beslutet som begärs.