Hjälp oss att bli bättre!

Skolinspektionen har tagit fram verktyg som kan ge vägledning i att utveckla verksamheten i skolan eller förskolan. Vi kallar dem för Kolla-verktyg. De är i första hand tänkta för pedagogisk personal och dig som finns i ledningen. Vi har Kolla-verktyg om allt från den lokala styrkedjan och mottagandet av nyanlända elever, till historieundervisningen och förskolans arbete med flerspråkiga barn.

Vi kommer inte att se vad just du har svarat. Alla inkomna svar sammanställs i en rapport, och det är helhetsbilden som vi är intresserade av.

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Använd nedanstående länk:

https://response.easyresearch.se/s.asp?Id=257345505&Pwd=2C2C4BAB

Om du inte kan använda länken ovan, logga in på:

https://response.easyresearch.se/s.asp

med följande uppgifter:

Användarnamn: 257345505
Lösenord: 2C2C4BAB