Idag lämnas delbetänkandet i utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

Uppdraget gällde bland annat att analysera möjligheterna till stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet, analysera gränsdragningen mellan särskild undervisningsgrupp och resursskolor samt att ta fram förslag som gör det lättare för elever att få stöd utanför ordinarie undervisningsgrupp och som stärker dagens resursskolor.

I delbetänkandet föreslås bland annat att kommunala resursskolor regleras så att elevens skolplacering och rektors ansvar övergår till resursskolan, beslut om placering görs av huvudmannen men förutsätter vårdnadshavares medgivande. Det är frivilligt för kommuner att inrätta resursskolor. Målgruppen är elever i behov av särskilt stöd. För fristående resursskolor finns redan motsvarande reglering.

Läs mer

Ladda ner betänkandet (extern länk, öppnas i nytt fönster).