Skolinspektionen 10 år

Vi har ett angeläget samhällsuppdrag – Skolinspektionen granskar för att förbättra. Vi gör det för att stärka skolan och bidra till att höja skolors kvalitet. I broschyren Skolinspektionen 10 år presenterar vi några korta fakta från vår närvaro i svensk skola sedan 2008. Mycket har hänt under åren och i broschyren ger vi vår bild av inspektionen samt försöker svara på några vanliga påståenden och ibland missuppfattningar.

På frukostseminariet hölls en paneldiskussion med generaldirektör Helén Ängmo tillsammans med Anna Lexelius, Tillitsdelegationen, Erica Andrén, 1:e vice ordförande på Sveriges Skolledarförbund och Einar Fransson, produktionsdirektör för välfärd och skola i Nacka kommun om Skolinspektionens betydelse och framtid. I publiken satt inbjudna personer från skolsektorn.