Start

/

Stort intresse för kunskap om nyanlända elever

Skolinspektionen berättade om följande granskningar:

  • Huvudmännens mottagande av nyanlända elever
  • Utbildningen på språkintroduktion
  • Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan
  • HVB-placerade elevers skolgång

Samt en kommande granskning om studiehandledning på modersmål.

Under seminariet berättade projektledare Åsa Kildén om resultaten från granskningen om mottagande av nyanlända elever och Thomas Nilsson berättade om språkintroduktion. Nyanlända elever är en heterogen grupp med olika skolbakgrund och varje elev behöver ett studieupplägg utifrån sina egna behov och förutsättningar. Granskningarna visar dock att elever på många skolor får samma upplägg i den inledande undervisningen i grundskolan och på språkintroduktion, oavsett vilka förkunskaper eleverna har. Elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen behöver också utvecklas för att möta varje elevs behov.

Generaldirektör Helén Ängmo framhöll att huvudmännen har gjort stora ansträngningar för att de nyanlända eleverna ska få ett så bra mottagande som möjligt. På många platser i landet har det också fungerat väldigt bra. Det har skapats nya former för samverkan mellan personal, modersmålslärare och studiehandledares kompetens har synliggjorts och på många skolor har alla i personalen fått möjlighet att utveckla sitt språkutvecklande arbete. Majoriteten av huvudmännen har under 2016 tagit emot nyanlända elever så snart det varit lämpligt och inom fyra veckor. Huvudmännen behöver dock bli bättre på att styra och följa upp mottagandet och utbildningen för nyanlända elever.

Ulrika Dahl och Maria Ollikainen från Skolverket var också på plats för att berätta om Skolverkets satsningar. Skolverket arbetar både med generella insatser som är öppna för alla och riktade insatser som vänder sig till huvudmän som tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. På Skolverkets webbplats finns information om insatserna: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande

Antalet nyanlända elever som kommer till Sverige är inte lika högt som under hösten 2015. Det är viktigt att huvudmännen och skolorna nu fokuserar på att ge varje nyanländ elev god undervisning. 

Ta del av granskningarna

Huvudmännens mottagande av nyanlända elever

Utbildningen på språkintroduktion

 Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

HVB-placerade elevers skolgång

Missade du seminariet? Du har möjlighet att besöka vårt seminarium om nyanlända elevers skolgång i Almedalen den 3 juli.

Läs mer här